Op zondag 15 mei 2022 hebben wij kunnen zien en horen dat Titus Brandsma – met negen anderen – werd heilig verklaard. Met deze heiligverklaring werd bevestigd dat Titus Brandsma een voorbeeld is voor de wereldwijde geloofsgemeenschap. Als Nederlandse Karmel hebben we deze heiligverklaring met vreugde gevierd, zowel in Rome als in onze lokale gemeenschappen.

De heiligverklaring van Titus Brandsma is een prachtige stap in ons pogen om de gedachtenis aan hem en zijn gedachtengoed levend te houden. Overal ter wereld hebben mensen kennis genomen van het leven en de werken van Titus Brandsma, en velen hebben hem leren kennen als een inspiratiebron. Wij denken vooral aan hoe hij ijverde voor verbondenheid en vrede, hoe hij streed voor waarheid en gerechtigheid en hoe hij zijn leven gaf uit liefde voor God en mensen.

Wij bidden
dat Sint Titus een steun mag zijn
voor mensen in nood,
een bron van inspiratie
voor wie zoekt naar vrede en gerechtigheid,
een gids op onze weg,
vandaag en alle dagen.
Amen.

Enkele informatieve documenten over Titus Brandsma en de heiligverklaring, kunt u hieronder vinden.