Midden in het leven

Zoek je midden in het alledaagse leven naar verdieping? Wil je je laten raken door ‘God’, dat onnoembare mysterie dat je bespeurt in wereld en mensen, dat je kent als verlangen, als liefde, als roep om vrede? Wil je dit alles delen met anderen en samen zoeken naar verbinding en inspiratie? Dan is Karmelbeweging misschien iets voor jou ….

We vormen een beweging van allerlei mensen die verspreid over het land wonen en werken. In ons dagelijkse leven proberen we uitdrukking te geven aan de aloude Karmelspiritualiteit. Ieder doet dit binnen de eigen levenssfeer, maar ook in contact met tochtgenoten van Karmelbeweging en de bredere Karmelfamilie.

Oud model – nieuwe leest

Vijfentwintig jaar geleden, in 1995, zijn we opgericht, als een officiële organisatie van de derde orde van Karmel.  Een oud model van ‘lekenspiritualiteit’, maar  op moderne leest geschoeid: democratisch georganiseerd als een zelfstandige tak binnen de Karmelfamilie, laagdrempelig, bereikbaar en open voor eenieder met een christelijke achtergrond.

Karmel ben je samen en alleen

We zijn zowel regionaal als landelijk actief  in verschillende groepen en bijeenkomsten, gericht op het verdiepen van ons leven vanuit de Karmelspiritualiteit. Dat kan door bezinning op de Regel van de Karmel, op de Bijbel of op teksten uit de rijke mystieke traditie van de Karmel. Stilzijn en praten, vieren en zingen, in een genoeglijke sfeer met elkaar verkeren en meeleven met elkaars wel en wee zijn onze sterke punten.
Steeds gaat het ons om de dynamiek tussen je eigen meer of minder kleurrijke leven en het eigene van de Karmelspiritualiteit: hoe leef je Karmelitaans te midden van een omgeving die areligieus georiënteerd is? Hoe doe je dat: de Karmelregel volgen in een drukke baan, of als ouder wordende mens?
En altijd weer is er die mooie en ook spannende verhouding tussen Karmelbeweging als gemeenschap en ieders ‘eigen cel’. Je deelt veel met elkaar, doet inspiratie op, maar toch gaat ieder weer terug naar de eigen Plaats – daar gebeurt het, dat is jouw ‘heilige grond’, jouw Karmel.
Het is de moeite waard – we geloven erin! Een moderne vorm van religieus leven buiten de kloostermuren.

Verder kijken en verder gaan

Neem eens een kijkje op onze site daar tref je meer achtergronden aan en ook informatie over bijeenkomsten en groepen bij jou in de buurt. Per regio zijn er contactpersonen met wie je eens kunt gaan praten, gewoon om meer te weten te komen of te vertellen over wie of wat je zoekt.
Je bent welkom, om te beginnen als belangstellende.
Wil je verder met ons meebewegen, dan kun je – na een ingroeiperiode – lid worden en je verbinden aan Karmelbeweging.

Van harte welkom!

Contact

E-mail: secretariaat@karmelbeweging.nl