Iedereen die geraakt wordt door het Mysterie van God en daaraan in zijn of haar eigen leefsituatie vorm wil geven vanuit het charisma en de spiritualiteit van de Karmel, kan zich door een individuele gelofte op de Karmelregel associëren aan de Karmelorde. Zich verbinden aan de Karmel middels associatie betekent een spiritueel verbond aangaan. In de relatie tussen de (kandidaat-)geassocieerden en de Nederlandse Karmel ligt het accent op een band met de Karmelprovincie.  Deze band kan vorm krijgen door een binding met een communiteit of een regionale karmelgroep.

Inspiratie

Als christengelovige weet de geassocieerde zich geraakt door het Mysterie van God. Dat komt vooral tot uitdrukking in een leven van gebed. Hij of zij voelt zich geroepen die Godsverbondenheid in de Kerk en in de wereld op een levensnabije wijze tot uitdrukking te brengen. De Karmelfamilie is de plaats om te groeien in die roeping.

Passend en voegzaam

De geassocieerde leeft in de wereld, is op een eigen wijze daarin werkzaam en deelt in de levensomstandigheden van familie en maatschappij. Ieders roeping is het om door het vervullen van een eigen opdracht, bezield met de geest van het evangelie, in horigheid aan Jezus Christus, positief bij te dragen aan het welzijn van de wereld en haar bewoners. De geassocieerden zijn bereid taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen, passend en voegzaam binnen hun  leefsituatie, als de Karmelfamilie daartoe uitnodigt.

Kennismaking en vorming

Een nadere oriëntatie kan op verschillende wijze plaatsvinden: via de stuurgroep van de Gemeenschap van Geassocieerden, via het landelijk vormingsteam in Boxmeer, kennismakingsdagen, contact met een communiteit, via persoonlijke gesprekken met een karmeliet of karmelietes, via een informatief gesprek met de Provinciaal of diens plaatsvervanger. Het vormingstraject bevat een aantal elementen:

  • regelmatig contact met het vormingshuis of een plaatselijke communiteit
  • regelmatig contact met een geestelijke begeleider
  • begeleiding door een vormingsverantwoordelijke

Het doel van de vorming en de begeleiding is vertrouwd raken met de Regel, de spiritualiteit en de traditie van de Karmel. Het vormingstraject van de kandidaat-geassocieerde kan afgesloten worden met een gelofte op de Regel.

Gemeenschap

Sinds 7 oktober 2016 kennen de geassocieerde leden een lichte vorm van organisatie: Gemeenschap van Geassocieerden. De gemeenschap is formeel, als zelfstandige geleding van de Nederlandse provincie, opgenomen in de internationale Familia Carmelitana. Een stuurgroep fungeert als aanspreekpunt. Prior Generaal Fernando Millán Romeral heeft de Gemeenschap van Geassocieerden onder de bescherming en inspiratie geplaatst van de zalige Titus Brandsma, als lichtend voorbeeld van menselijke, geestelijke en christelijke groei.

Contactadres

Arnold Roozendaal
Rosa de Limastraat 168
6543 JG Nijmegen
tel.: 06-51554542
e-mail: geassocieerden@karmel.nl