In 2006 is de Samenkomst Karmelfamilie opgericht. Het doel is een vorm van ‘samenkomen’ te organiseren waarin de thema’s roeping, zoeken naar God, Karmelcharisma, Karmelspiritualiteit en de toekomst van de Karmelfamilie aan de orde komen. Eenmaal per jaar komen de geledingen van de Nederlandse Karmel bij elkaar.

Er is een werkgroep ingesteld ten dienste van deze samenkomst. Haar taak is om zorg te dragen voor de voorbereiding en vergaderleiding, voor een goede onderlinge communicatie en voor het beheer van de financiën.

Momenteel zijn de leden: Rianne Jongstra, Herre Roorda (penningmeester), Selma Mollema (secretaris) en Clara van de Ven( voorzitter).