In 2006 is de Samenkomst Karmelfamilie opgericht. Het doel is een vorm van ‘samenkomen’ te organiseren waarin de thema’s roeping, zoeken naar God, karmelcharisma, karmelspiritualiteit en de toekomst van de karmelfamilie aan de orde komen. Tweemaal per jaar komen de geledingen van de Nederlandse karmel bij elkaar.

Er is toen eveneens een werkgroep ingesteld ten dienste van deze samenkomst. Haar taak is om zorg te dragen voor de voorbereiding en vergaderleiding, voor een goede onderlinge communicatie en voor het beheer van de financiën. De werkgroep verzorgt een regelmatige nieuwsbrief.

Momenteel zijn de leden: Door Hezemans (secretaris), Remke van Marle (penningmeester), Corrie van Baal, Elly Bruggink en Huub Welzen.

De werkgroep Samenkomst Karmelfamilie geeft vier keer per jaar een informatieve nieuwsbrief uit. Deze kunt u hier nalezen.