Edith Stein werd op 12 oktober 1891 geboren in Breslau als jongste kind in een vroom orthodox joods gezin. Op 15-jarige leeftijd verliest zij haar geloof in een persoonlijke God. Zij blijft echter op zoek naar een nieuwe levensinhoud. Zij studeert filosofie, geschiedenis en germanistiek. Daarbij maakt zij kennis met de filosoof Edmund Husserl, van wie zij later assistente wordt. In het jaar 1921 besluit zij katholiek te worden na het lezen van het boek “Leven van de heilige Teresia van Avila door haarzelf geschreven”. Het jaar daarop wordt zij gedoopt en gevormd.

In 1933 (14 oktober) doet Edith Stein haar intrede in de Karmel te Keulen. Bij haar inkleding ontvangt zij de kloosternaam: Teresia Benedicta van het Kruis. Zij ziet in de gekruisigde Christus het geheim van Gods liefde aan het licht komen. Dit kruismysterie is de leidraad voor haar verdere leven. Tijdens haar verblijf in het klooster schrijft zij literaire, filosofische en hagiografische werken. Haar belangrijkste werk is echter haar studie over Johannes van het Kruis: De wetenschap van het Kruis, een boek dat zij tegen het eind van haar leven schrijft.

Vanwege de bedreigingen van het fascisme neemt zij op 31 december 1938 afscheid van de Karmel in Keulen en verhuist naar de Karmel in Echt (Limburg). Als gevolg van het herderlijk schrijven van de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen – waarin ze de deportatie van Joden aanklaagden en dat op 26 juli 1942 in alle kerken wordt voorgelezen – worden op 2 augustus ook tot het katholicisme bekeerde joden gevangen genomen.  De Gestapo staat ook aan de poorten van het klooster te Echt. Edith heeft haar deportatie bewust beleefd in solidariteit met haar miljoenen lotgenoten. “Kom, wij gaan voor ons volk” waren de woorden die Edith tegen haar zuster Rosa sprak nadat zij gearresteerd waren. Beiden werden op transport gesteld naar Auswitz, waar beiden op 9 augustus de dood vonden in de gaskamers van Auswitz-Birkenau.

Edith Stein werd op 1 mei 1987 door paus Johannes Paulus II te Keulen zalig verklaard op 11 oktober 1998 heilig.