Periode Oss

Terug in Nederland volgde spoedig zijn benoeming tot docent aan de filosofieopleiding in Oss en – als het lesschema het toestond – in de sociologie. Hij zou 14 jaar in Oss wonen. In deze periode werd steeds meer duidelijk dat Titus een duizendpoot was die op allerlei terreinen initiatieven nam en zich inliet met allerhande bestuurlijke activiteiten. In 1919 werd hij hoofdredacteur van het dagblad De Stad Oss en hij kreeg de leiding van de Handelsdagschool. Dit was het begin van zijn grote inzet voor het katholiek onderwijs in Nederland. In deze tijd nam hij ook het initiatief tot een openbare leeszaal, voerde actie voor de Missie en nam hij de organisatie op zich voor de totstandkoming van een Christus Koning monument. Bij al die activiteiten liet Titus een grote zorg zien voor mensen die op zijn pad kwamen en op tal van gebieden een beroep op hem deden.

In de Osse periode begon eveneens zijn intensieve bemoeienis met de promotie en emancipatie van de Friese cultuur en taal. Titus zag scherp in dat de emancipatie van het Fries vooral in het onderwijs moest gebeuren. Eind 1918 nam hij plaats in het bestuur van ‘de Vereniging voor Hoger Onderwijs in het Fries’.