Voor de karmeliet en karmelietes is vorming een levenslange weg. Vorming is nooit voltooid. Het karmelitaanse leven bestaat in de hoop op groei naar ontvankelijkheid voor Gods omvormend werk. Ieder is persoonlijk verantwoordelijk voor eigen vorming, omwille van persoonlijke groei, omwille van orde en kerk, en omwille van de mensen en projecten voor wie hij/zij verantwoordelijkheid draagt. De orde biedt vormingsmogelijkheden aan in het vormingshuis te Boxmeer. Soms zijn er mogelijkheden voor studies en opleidingen.

Bezinningsweken

Deelname aan de bezinningsweken die door het vormingshuis in Boxmeer worden georganiseerd, is een mogelijkheid. In deze weken wordt de contemplatieve traditie van de orde verhelderd en uitgediept. De weken zijn bedoeld voor karmelieten en karmelietessen, voor novicen en pre-novicen, voor lekenkarmelieten en voor allen die zich met de Karmel verbonden voelen. Deelname aan deze weken biedt goede mogelijkheden tot verdieping en om de bredere karmelgemeenschap te leren kennen. Elke maand is er een tweedaags programma waarin de Regel van de Karmel en Psalmen worden gelezen. De gasten nemen deel aan het dagritme van het klooster.

Voor meer informatie klik hier: Bezinningsprogramma 2023-2024.

Het aanbod van het bezinningsprogramma is onder voorbehoud van coronamaatregelen.

Karmelcentra

De lokale Karmelcentra voor spiritualiteit bieden een divers programma voor bezinning en vorming. Ze zijn vrijplaatsen voor spiritualiteit. Ieder mag er ontdekken wat bij hem of haar hoort. De contactpersonen zijn beschikbaar voor vragen of een gesprek. Een overzicht van de programma’s is te vinden op de pagina voor Karmelcentra.

Werkelijk,
indien de goede God
niet voor alles zorgde,
zou ik niet weten
hoe ik het moet aanpakken.
Maar ik heb zo
een groot vertrouwen in Hem,
dat Hij mij niet
in de steek kán laten.
Ik leg alles in zijn handen.

Uit: Brief 32, Thérèse van Lisieux