De oorspronkelijke Spaanse naam van Teresa van Avila is Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada. In 1515 wordt zij in Avila geboren als dochter van een Spaanse edelman.

Op 2 november 1535 treedt zij in in het karmelietessenklooster “De Menswording” (La Encarnación) te Avila. Hierop volgt een twintig jaar durende periode van ziekte, dorheid en wankelmoedigheid. Dan ontdekt ze in een beeldje van de lijdende Christus de onbegrensde liefde van God voor mensen. Dit grijpt haar hevig aan en zij groeit naar een steeds inniger contact met de mens geworden God. Dit leidt in haar leven tot hevige mystieke ervaringen, die zij echter van ondergeschikt belang vindt. De weg van innerlijk gebed wordt voor Teresa steeds belangrijker. Haar leven wordt meer en meer gericht op de omgang met God als een vriend, beseffen dat Hij je bemint, met Hem alleen willen zijn.

Deze intieme omgang met God drijft haar ertoe om een andere vorm van kloosterleven te zoeken: een leven dat meer gericht is op het stil innerlijk gebed. In 1562 sticht ze, ondanks veel tegenwerking, het Sint-Jozefklooster in Avila. Het zou het begin zijn van vele stichtingen. Samen met Johannes van het Kruis hervormt zij de orde van de Karmel. Uiteindelijk leidt deze hervorming tot een aparte orde: de Ordo Carmelitarium Discalceatorum (OCD). Dit gebeurt echter pas na de dood van Teresa in 1582. Zij heeft deze scheiding nooit gewild.

Teresa van Avila is een van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen. Zij heeft vele geschriften op haar naam staan. Zij was niet theologisch geschoold waardoor haar stijl vrij en humoristisch is. Als weinig anderen beschrijft ze op levendige wijze de mystieke inwerking van God op de mens wanneer die zich voor God openstelt. Haar geschriften geven raad en inzicht aan ieder die de weg van gebed wil gaan en hebben nu nog steeds grote invloed. Teresa van Avila is in 1970 als eerste vrouwelijke heilige uitgeroepen tot kerkleraar.

Werken van Teresa van Avila zijn:

  • Het boek van mijn leven.
  • De weg van volmaaktheid
  • Kloosterstichtingen
  • De innerlijke burcht
  • Briefwisseling