Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het is een voortzetting van Carmel. In 1969 kreeg dit tijdschrift van de Karmelorde een nieuw gezicht en werd het Speling. Het wordt uitgegeven door Skandalon, waar ook de abonnementenadministratie is gevestigd.

Het tijdschrift volgt de ontwikkelingen van deze tijd en belicht deze vanuit spiritualiteit. Ook worden expliciet spirituele en mystieke thema’s aan de orde gesteld. Steeds is er één jaarthema, dat wordt uitgewerkt in vier deelthema’s. Uitdrukkelijk wil het tijdschrift ingaan op actuele vragen naar verdieping.

In meerdere plaatsen zijn spelingleesgroepen. Deelnemers bespreken met elkaar een of meer artikelen. Meer informatie over het tijdschrift en over de leesgroepen vindt u op: www.speling.nl.