De internationale Karmelorde is een non-gouvernementele organisatie (NGO). Als NGO werkt de Karmelorde samen met andere ordes en congregaties binnen het kader van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties met haar hoofdkantoor in New York is het enige wereldwijde forum dat structureel onrecht aan de orde kan stellen, blootleggen en gedeeltelijk verzachten. De Verenigde Naties biedt ons een structuur waarin ons geloof in een meer rechtvaardige, vreedzame en menselijke wereld omgezet kan worden in actie.

Waarom een karmelitaanse NGO?

Als internationale orde zijn wij op veel plekken in de wereld getuige van schendingen van fundamentele mensenrechten. Wij kennen de situatie van de meest kwetsbaren en hebben gedachten over wat er gedaan kan worden om het leven van deze mensen te verbeteren. Als wij onze kennis en ervaring aan de juiste personen en instanties doorgeven, kan dit een belangrijk instrument zijn voor verandering. In rapporten en aanbevelingen geven wij onze inzichten door aan internationale organisaties, zoals de Human Right Council.

Voor meer informatie zie de officiële website van Karmel NGO