Op zaterdag 25 maart 2018 is er een gebedsketting gestart voor de Karmelfamilie in Nederland. Het idee van deze gebedsketting kwam van zr. Gerarda Jongen, zuster van de 2e Orde.
De achtergrond van dit idee is om het samen-bidden te stimuleren en te versterken.
Elke laatste zaterdag van de maand treft u op deze webpagina een (nieuw) gebed. Deze gebeden worden afwisselend gemaakt door iemand uit een van de geledingen.

Gebed, 26 mei 2018:

Getrouwe God,
Uw trouw voor mensen is eeuwig.
Wij bidden U
dat wij verdraagzaam mogen zijn
in woord en daad
voor en naar elkaar,
opdat wij niet uiteen vallen
maar één zijn in Uw naam.
Dit vragen wij U
op voorspraak van Maria,
Moeder van de Karmel,
trouw aan Uw woord.

Jan Mulder
Lid van Karmelbeweging