Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart voor de Karmelfamilie in Nederland. Het idee van deze gebedsketting kwam van zr. Gerarda Jongen, zuster van de 2e Orde.
De achtergrond van dit idee is om het samen-bidden te stimuleren en te versterken.
Elke laatste zaterdag van de maand treft u op deze webpagina een (nieuw) gebed. Deze gebeden worden afwisselend gemaakt door iemand uit een van de geledingen.

Gebed, zaterdag 29 december 2018:

Liefdevolle God,
Nu het jaar 2018 (bijna) voorbij is
willen we U danken
voor al het goede en mooie
dat ons ten deel gevallen is.

Moge het treurige dat ons is overkomen
een plaats vinden in ons hart.
Geef ons de kracht te groeien
in broeder- en zusterschap.
Wees ons nabij.

Lid Eerste Orde Boxmeer