Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart voor de Karmelfamilie in Nederland. Het idee van deze gebedsketting kwam van zr. Gerarda Jongen, zuster van de 2e Orde.
De achtergrond van dit idee is om het samen-bidden te stimuleren en te versterken.
Elke laatste zaterdag van de maand treft u op deze webpagina een (nieuw) gebed. Deze gebeden worden afwisselend gemaakt door iemand uit een van de geledingen.

Gebed, 28 juli 2018:

Wees gegroet Maria,
Moeder en luister van Karmel.

Wij vragen U,
neem de karmelfamilie
onder Uw bescherming,
behoed haar en leid ons,
en laat de woorden
“Doe maar wat Hij jullie zeggen zal”
een wegwijzer voor ons zijn.

Zegen ons, nu en alle dagen.
Amen.

Karmel Titus Brandsma. 2e Orde van karmel.
Zr. Mariet Stikkers. o.carm
Zr. Miriam Robertz. o.carm