Titus Brandsma was voorstander van het vrije woord, schreef zelf voor de krant en was geestelijk adviseur van de Katholieke Journalistenvereniging. Niet vreemd dat er ook in de hedendaagse media vaak aandacht is voor Titus Brandsma. Op de website van het Titus Brandsma Memorial vindt u daar een weergave van.