God van vrede en gerechtigheid,
U opent ons hart voor de liefde
en de vreugde van het Evangelie,
zelfs te midden van alle haat
en vernedering van onze broeders en zusters.
Maak ons tot Uw getuigen in de wereld van vandaag,
zodat wij evenals de heilige Titus Brandsma
met mildheid kunnen zien
door de verschrikkingen van onmenselijkheid heen
tot in Uw heerlijkheid,
die ook straalt doorheen
de martelaren van alle tijden.

Amen.