Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Provincie Karmelieten, gevestigd aan de Hertmerweg 46, 7625 RH Zenderen verwerkt van haar leden, leden van de Familia Carmelitana en belangstellenden.

De Nederlandse Provincie Karmelieten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nederlandse Provincie Karmelieten
Hertmerweg 46
7625 RH  Zenderen
Tel.: 074-7920150
e-mail: secretariaat@karmel.nl
website: www.karmel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nederlandse Provincie Karmelieten verwerkt geen persoonsgegevens via de website www.karmel.nl omdat op onze site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Nederlandse Provincie Karmelieten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederlandse Provincie Karmelieten) tussen zit.

Nederlandse Provincie Karmelieten verwerkt persoonsgegevens van haar leden, leden van de Familia Carmelitana en belangstellenden via een digitaal adressenbestand.

De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geboortedatum en –plaats.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nederlandse Provincie Karmelieten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • uitgave van de Naamlijst;
 • informeren over activiteiten en bijeenkomsten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nederlandse Provincie Karmelieten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nederlandse Provincie Karmelieten verstrekt uitsluitend persoonsgegevens van haar leden en de leden van de Familia Carmelitana aan:

 • het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen om u te informeren over activiteiten van genoemd instituut;
 • aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken op onze website

Nederlandse Provincie Karmelieten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederlandse Provincie Karmelieten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Mevr. M. Ellenbroek: secretariaat@karmel.nl.

Nederlandse Provincie Karmelieten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nederlandse Provincie Karmelieten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via secretariaat@karmel.nl.

De Nederlandse Provincie Karmelieten heeft de volgende maatregelen genomen om haar website te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.