Eerste week     1-5 oktober 2017
Thema   Omvorming. Een ongebaande weg
Begeleiding   Hettie Berflo

 

Omvorming is een proces dat zich veelal voltrekt langs wegen die niet vanzelfsprekend zijn en niet bekend. Het voert ons over niet eerder belopen paden, het voltrekt zich door alle ervaringen heen in een langzaam proces. Een ongebaande weg, maar de traditie reikt ons wel de ervaring van anderen aan waar wij ons aan kunnen spiegelen, waar we van kunnen leren. Ervaringen die ons bemoedigen.

Vanuit diverse werkvormen: samen lezen, schrijven, poëzie, film, stilte en gesprek etc. verkennen we wat omvorming, de weg waarlangs God ons voert, in ons leven betekent.

 

Tweede week     26-30 november 2017
Thema   Gerechtigheid
Begeleiding   Kees Waaijman

 

Gerechtigheid krijg je niet door kennis, maar door rechtvaardig handelen. Je wordt niet gezond door medicijnen te studeren, maar door gezond te leven. Dit wil niet zeggen dat je dus niet meer hoeft na te denken. Integendeel, nodig is een flinke dosis onderscheiding der geesten: een antenne voor goed en kwaad met het oog op verantwoorde keuzes en een hoopvolle bestemming.

Achterliggende vragen zijn: hoe komen mensen en dingen tot hun recht? Hoe kom ik daarachter? Welke rol speel ik? En God? Psalm 1 kan ons op weg helpen – en daarmee het hele Psalter.

 

Derde week     21-25 januari 2018
Thema   Gezond ouder worden
Begeleiding   Herman Scholte-Albers, Gerard Westendorp, Edgar Koning

 

Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs: “Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag” (2 Kor. 4,16). Is deze ervaring ook de onze? Ouder worden, dat wil bijna iedereen. Zeker wanneer hij geniet van een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en een zekere welstand. Wie in zijn hart kijkt ziet nog wel andere verlangens voor een goede oude dag, die misschien dieper gaan dan gezondheid en comfortabele materiële omstandigheden. Waaruit bestaat de kunst van het ouder worden? Als je de kunst van het ouder worden niet meer machtig bent, kun je je leven dat ‘voltooid’ beschouwen?

We richten ons vooral op het ouder worden als een geestelijke weg. We verbinden onze eigen ervaringen  met die van anderen uit theologie, filosofie en kunst en dergelijke.

 

Vierde week     11-15 maart 2018
Thema   Gebroken en uitgegoten
Begeleiding   Huub Welzen

 

Het evangelie volgens Marcus is het kortste en misschien ook wel het meest fascinerende. Een van de  dragende thema’s  van het boek is de vraag wie Jezus is. Langzaam ontvouwt zich het geheim van zijn identiteit. De parabel van het zaad en de parabel van de wijnboeren leveren de grondmetaforen voor het verstaan van de mystieke laag in dit evangelie. Graan en druiven, gebroken brood en uitgegoten wijn ontsluiten het mysterie. In deze week lezen we Marcus in zijn  geheel. Daarna volgen we de draden in de tekst die leiden tot de onthulling van de identiteit van Jezus.

We verkennen wat dat betekent voor navolging. Onbaatzuchtige liefde is wat alles verbindt. Onbaatzuchtige liefde doordesemt heel het gelovige bestaan.

VOL GEBOEKT

 

Vijfde week     22-26 april 2018
Thema   Etty van Hillesum: van chaos naar zelfgave
Begeleiding   Susan van Driel

 

Een jonge, intelligente joodse vrouw maakte in de eerste jaren van WO II een verregaande geestelijke ontwikkeling door. Hiervan schreef zij een verslag in brieven en dagboeken. Een belangrijke hulp was haar geestelijk begeleider, Julius Spier. Dankzij hem leerde Etty haar neurotische, depressieve en egocentrische inslag hanteren. Hij bracht haar in contact met de Bijbel, ze leerde bidden en ontdekte de relatie met God als de haar omvattende en dragende kracht. Deze intense ontwikkeling van haar Godsrelatie inspireerde haar om onderduiken bewust af te wijzen. Zij ging vrijwillig naar Westerbork om mensen bij te staan die op deportatie wachtten. Etty was zich het lot dat gedeporteerde joden wachtte scherp bewust: “Het gaat om onze ondergang en onze vernietiging daarover hoeft men zich geen enkele illusie meer te maken”, schreef zij op 3 juli 1942 in haar dagboek.

Uit haar geschriften zullen wij kernteksten lezen die een beeld geven van de weg naar zelfgave die Etty is gegaan. In stilte en onderlinge gesprekken tasten wij onze eigen ervaringen af en zoeken wij naar de richting die zij óns wijst.

Studieweek Mystiek     2-5 juli  2018
Thema   In de leerschool van Titus Brandsma
Begeleiding   Anne-Marie Bos

 

De studieweek mystiek wordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en zal plaatsvinden te Nijmegen. Voor meer informatie en opgave: Titus Brandsma Instituut

Algemene informatie bezinningsweken Boxmeer

Plaats Karmelietenklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer
Tijd van zondagavond 19.00 uur tot donderdagavond + 17.30 uur.
Informatie en aanmelding vormingshuis@karmel.nl
Kosten afhankelijk van uw inkomen van € 175,– tot € 275,–.