Van Titus Brandsma leren we:

God is kenbaar in ons wezen, wij kunnen Hem zien en in zijn aanschouwing leven.
En die aanschouwing zal zijn invloed niet missen op ons gedrag.
Hij zal zich dan ook in onze werken openbaren.
Godsbegrip (1932)

Met vreugde bieden we hierbij het nieuwe vormingsprogramma aan en we hopen dat dit vormingsprogramma een bijdrage mag zijn aan onze voortgaande vorming. Mogelijk zal er in de loop van dit jaar nog een aanvulling komen op dit aanbod.

 

Bezinningsweken

 

Eerste week     2 – 6 oktober 2022
Thema   Overwegen van de Schrift, ontmoeting met de Geliefde; Lectio Divina
Begeleiding   Greetje Feenstra

 

Bezinnend in de wijzing van de Heer en in gebeden wakend. Verlangend om in de woorden van de Schrift de Geliefde te ontmoeten. Verlangend om te worden aangesproken, te luisteren, de woorden in te drinken, erop te kauwen, vragen te kunnen stellen, te kunnen bidden, te ervaren hoe God je verleidt en meevoert op zijn weg…

Je bent niet alleen. Er zijn tochtgenoten die net als jij verlangend uitzien naar de Geliefde. In onze dagelijkse voorbereiding om op weg te gaan over wegen van de Schrift, worden we geïnspireerd door Guigo II, door Kierkegaard en door elkaar. Op basis van beproefde manieren bereiden we ons voor om, in de intimiteit van de eigen cel, de Geliefde te ontmoeten.

 

Tweede week     11 – 15 december 2022
Thema   Vrede! Vrede!
Begeleiding   Anne-Marie Bos

 

Dit voorjaar werd de wereld opgeschrikt door de Russische inval in de Oekraïne en waren we getuige van het onvoorstelbare leed dat oorlog teweeg brengt. Ook elders woedt oorlog. In het groot, maar ook in het klein. De wereld om ons heen is vaak allesbehalve vredig. Kunnen we nog geloven in vrede? Wat betekent vrede voor ons?
Titus Brandsma hield zich veelvuldig bezig met deze vragen. Hij sprak en schreef over het geheim van de vrede. Wat brengt echte vrede? Waar is zij op gebaseerd? Hoe kunnen we daar aan bijdragen? En welke rol kan ons geloof daarin spelen?
Deze bezinningsweek zullen we nadenken over vrede aan de hand van teksten van Titus Brandsma, die ons geloof, onze hoop en onze liefde voor de vrede wil verlevendigen.

 

Derde week     16 – 20 april 2023
Thema   Rituelen doen ertoe!
Begeleiding   Nicola van de Rakt en Herman Scholte-Albers

 

We kennen in ons dagelijks leven allemaal bepaalde rituelen. Rituelen helpen bij het opstaan, bij de verzorging van een gastvrije maaltijd, bij de voorbereiding om aan het werk te gaan, bij de invulling van de avond, bij het slapen gaan. Ook liturgie is een rituele handeling die helpt vorm te geven aan het geloof. We richten ons daarbij vooral op de praktijk van de eucharistie, bekeken vanuit het ritueel en spiritueel perspectief. De volgende vragen staan daarbij centraal:

  • Welke betekenis hebben rituelen in jouw leven?
  • Wat helpt dat de liturgie vorm geeft aan je geloof?
  • Hoe kan liturgie het proces van zingeving bevorderen?

 

Studieweek Mystiek 4-7 juli 2022

De studieweek mystiek wordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en zal plaats vinden in Nijmegen. Nadere informatie vindt u te zijner tijd op de website. Opgave voor de Studieweek Mystiek kan via e-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Algemene informatie bezinningsweken Boxmeer

Plaats Karmelietenklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer
Tijd van zondagavond 19.00 uur tot donderdagavond + 17.30 uur.
Informatie en aanmelding vormingshuis@karmel.nl
Kosten afhankelijk van uw inkomen van € 175,– tot € 275,–.


Met nieuwe mensen willen we graag vooraf een gesprek.
Bij een te veel aan inschrijvingen wordt in september een selectie gemaakt wie er al dan niet kan deelnemen.