Bezinningsweken

Eerste week     13 – 17 oktober 2018
Thema   Vol van schepping
Begeleiding   Hettie Berflo en Door Hezemans

‘Vol van Uw schepping is de aarde’, zingt psalm 124.
Schepping gebeurt, altijd, steeds weer, nieuw en onverwacht. Zo alledaags en zo nieuw breekt het door. Zo intiem met mijn leven, ons leven verweven. Maar zie ik het ook? Heb ik oog en hart voor de schepping? Weet ik mijzelf deel van de schepping? Kan ik haar ontvangen uit Gods hand?
We onderzoeken onze relatie met de schepping en met onze Schepper, door middel van beeld, poëzie, tekst en meditatie.

 

Tweede week     24 – 28 november 2019
Thema   Ik weet niet wat’, poëzie Jan van het Kruis’
Begeleiding   Kees Waaijman

 

Jan van het Kruis had niet zoveel op met ‘mooi’. Hij wijdde zelfs een gedicht aan de verleidingen van de schoonheid. Het refrein luidt aldus: ‘In al die schoonheid zal ik mij nooit verliezen, alleen in een ik weet niet wat dat bij geluk verkregen wordt.’ In al dat ‘mooie’ raak je makkelijk verstrikt, zo was zijn ervaring.
Jan van het Kruis was pas echt geboeid, wanneer het ging om ‘een ik weet niet wat dat bij geluk verkregen wordt’. Dat maakt zijn gedichten trouwens ‘meer dan mooi’. Wij volgen in de vormingsweek het spoor van ‘een ik weet niet wat’.
Om zijn mystieke doel te bereiken gebruikte Jan van het Kruis vier dichterlijke technieken. Hierin verdiepen wij ons. Wij lezen bij iedere techniek twee gedichten.

  1. Hij schouwde goddelijke diepte in een menselijk gegeven: O vlam en In een nacht.
  2. Hij hoorde in de meest simpele rijmpjes een mystieke pointe: In al die schoonheid en Zonder steun.
  3. Hij verwerkte op meesterlijke wijze bijbelse motieven in zijn mystieke poëzie: Super flumina en Een herdersknaap.
  4. Bij alles stond hem een ordelijke behandeling van de geestelijke weg voor ogen: Ik ging mij en Summa van volmaaktheid.

 

Derde week     1 – 5 maart 2020
Thema   “Jullie zijn mijn getuigen … mijn getuigen zijn jullie”
Begeleiding   Anne-Marie Bos en Minie Pasop

 

Wij zijn geroepen te getuigen. We kennen sprekende voorbeelden van mensen die de oproep om te getuigen in hun leven gestalte hebben gegeven. Hun getuigenis werkt onze getuigenis. Maar waarvan getuigen wij eigenlijk? En hoe leggen wij getuigenis af? Wat belemmert ons om te getuigen? Wat wakkert onze getuigenis aan?
In deze bezinningsweek staan wij stil bij het getuige-zijn, aan de hand van verschillende werkvormen, zoals tekstlezing, gesprek, bibliodrama, stilte en plaatsmeditaties.

 

Vierde week     26 – 30 april 2020
Thema   Wonden tonen, aanraken en helen
Begeleiding   Herre Roorda en Herman Scholte-Albers

 

Uitgangspunt is de theologie van Tomás Halík, de Tsjechische priester en hoogleraar. Hij schreef het boek ‘Raak de wonden aan’ en neemt daarin het verhaal van de ‘ongelovige’ Thomas tot leidraad. Thomas die pas gelooft als hij de wonden van Jezus aanraakt. In de verrezen en gewonde Christus verschijnt God als een gewonde en meelijdende God. Deze God licht op waar mensen lijden. Het is een aansporing om Gods handen te zijn en te helpen verlichten.  Er wordt gezocht naar verbinding met de eigen ervaring rond dit thema: het tonen van je kwetsbaarheid, het aanraken van de wond van de ander, de mogelijkheid tot heling en verlichting.

 

De Studieweek Mystiek wordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en zal plaatsvinden te Nijmegen in juli 2020. Meer informatie vindt u t.z.t. op: Titus Brandsma Instituut.

 

Algemene informatie bezinningsweken Boxmeer

Plaats Karmelietenklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer
Tijd van zondagavond 19.00 uur tot donderdagavond + 17.30 uur.
Informatie en aanmelding vormingshuis@karmel.nl
Kosten afhankelijk van uw inkomen van € 175,– tot € 275,–.