Bezinningsweken

Eerste week     12 – 16 september 2021
Thema   Wonden tonen, aanraken en helen
Begeleiding   Herre Roorda en Herman Scholte-Albers

 

Uitgangspunt is de theologie van Tomás Halík, de Tsjechische priester en hoogleraar. Hij schreef het boek ‘Raak de wonden aan’ en neemt daarin het verhaal van de ‘ongelovige’ Thomas tot leidraad. Thomas die pas gelooft als hij de wonden van Jezus aanraakt. In de verrezen en gewonde Christus verschijnt God als een gewonde en meelijdende God. Deze God licht op waar mensen lijden. Het is een aansporing om Gods handen te zijn en te helpen verlichten.
Er wordt gezocht naar verbinding met de eigen ervaring rond dit thema: het tonen van je kwetsbaarheid, het aanraken van de wond van de ander, de mogelijkheid tot heling en verlichting.

Tweede week     10 – 14 oktober 2021
Thema   Wees heilig!
Begeleiding   Hettie Berflo

 

De mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma nodigt ons ook uit om na te denken wat heiligheid eigenlijk is en wat dat in ons eigen leven kan betekenen. Ook wij zijn geroepen tot heiligheid. ‘Wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig’ (Lev. 19,2).
Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat vraagt dat van mij? Is het een strenge eis waar ik toch nooit aan kan voldoen? Dan is er de oproep van Titus: ‘Wij zijn niet geroepen grootse dingen te doen…’.
Met teksten, ervaringen, bezinning en gesprek gaan we op zoek hoe de oproep tot heiligheid ons kan inspireren.

Derde week     28 november – 2 december 2021
Thema   Kapittelen: maar hoe?
Begeleiding   Chris Fictoor

 

De Karmelregel spreekt bij ‘wapenrusting’ over hinderlagen, heilige overwegingen, gerechtigheid, beminnen en vertrouwen. En de Regel vraagt ons de orde en het zielenheil te behoeden, overdrijvingen en tekorten waar te nemen en recht te zetten, met de liefde als midden. Wat betekent dit als we samen proberen te ‘kapittelen’? Wat leert de kloostertraditie en de Karmelhistorie ons daarover?
En wat waren de inspirerende en praktische ervaringen van het oecumenisch Convent Karmel Noord met diens eigen driejaarlijks kapittel, als groep die uit meerdere vormen van Karmel betrokkenheid en verbinding is samengesteld?
Vragen die we deze week overwegen, naast onze eigen kapittelervaringen. Vandaaruit oefenen we vormen van groepsleergesprekken.

Vierde week     30 januari – 3 februari 2022
Thema   Over wegen van de Schrift, ontmoeting met de Geliefde (Lectio Divina)
Begeleiding   Greetje Feenstra

 

Bezinnend in de wijzing van de Heer en in gebeden wakend. Verlangend om in de woorden van de Schrift de Geliefde te ontmoeten. Verlangend om te worden aangesproken, te luisteren, de woorden in te drinken, erop te kauwen, vragen te kunnen stellen, te kunnen bidden, te ervaren hoe God je verleidt en meevoert op zijn weg…
Je bent niet alleen. Er zijn tochtgenoten die net als jij verlangend uitzien naar de Geliefde. In onze dagelijkse voorbereiding om op weg te gaan over wegen van de Schrift, worden we geïnspireerd door Guigo II, door Kierkegaard en door elkaar. Op basis van beproefde manieren bereiden we ons voor om, in de intimiteit van de eigen cel, de Geliefde te ontmoeten.

Vijfde week 20 – 24 maart 2022
Thema ” Jullie zijn mijn getuigen … mijn getuigen zijn jullie” (Jesaja 44)
Begeleiding Anne-Marie Bos en Minie Pasop

 

Wij zijn geroepen te getuigen. Titus Brandsma is één van de sprekende voorbeelden. Hij kende zijn traditie, die hem dierbaar was, door en door. Hij was in staat de dingen van God te ontdekken en te onderscheiden van de dingen van de wereld en getuigde in woord en daad.
De getuigenis van sprekende voorbeelden van vele mensen wekt onze getuigenis. Maar waarvan getuigen wij eigenlijk? En hoe leggen wij getuigenis af? Wat belemmert ons om te getuigen? Wat wakkert onze getuigenis aan?
In deze bezinningsweek staan wij stil bij het getuige-zijn, aan de hand van verschillende werkvormen, zoals tekstlezing, gesprek, bibliodrama, stilte en plaatsmeditaties.

Zesde week 24 – 28 april 2022
Thema Leven in horigheid aan Jezus Christus, van horen naar toebehoren
Begeleiding Paul Reehuis

 

Wat hoor en beluister ik in Jezus Christus, in zijn eigen spreken en in het spreken over hem volgens de Schriften? Hij is een bron die mensen in allerlei leefvormen te drinken geeft en nieuwe leefvormen doet ontstaan. Albertus wijst ons in de Regel deze bron aan als hoofd-doel: te leven in horigheid aan Jezus Christus.
Jezus en de gehele traditie kennen grote waarde toe aan horen en het ter harte nemen van het gehoorde bij zijn luisteraars. Wat zij in hun gemeenschappen gehoord hebben wordt tot op de dag van vandaag aan ons overgeleverd, in het samenleven, in biddend leven.
En nu: Wat hoor ik zelf persoonlijk en in gemeenschap? Behoor ik aan Hem? Aan wie behoort mijn ziel? En hoe behoor ik Hem toe?
Als hulp bij ons zoeken gaan we de Schrift en de Karmelregel beluisteren, we verdiepen ons in de sacramenten en in de mystiek van de Karmel.

Studieweek Mystiek 4-7 juli 2022

De Studieweek Mystiek ordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en zal plaatsvinden in Nijmegen. Nadere informatie vindt u t.z.t. op: Titus Brandsma Instituut.
Opgave voor de Studieweek Mystiek kan via e-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Algemene informatie bezinningsweken Boxmeer

Plaats Karmelietenklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer
Tijd van zondagavond 19.00 uur tot donderdagavond + 17.30 uur.
Informatie en aanmelding vormingshuis@karmel.nl
Kosten afhankelijk van uw inkomen van € 175,– tot € 275,–.