Stiltedagen

‘Wie de stilte zoekt,
vindt wat is verloren’

Verlang je naar een stille plek, vrij van de dynamiek van je dagelijkse leven?  Een plek om weer thuis te komen bij jezelf? Rust en ruimte om stil te staan bij wat er in je leeft?  Te voelen wat je werkelijk nodig hebt?
In ons Karmelklooster in Boxmeer bieden we je een weekend lang een gastvrije stille ruimte om tot jezelf te komen en te herademen. De grond onder je voeten weer te voelen. Je kunt ook heerlijk buiten uitwaaien langs de Maas en in de prachtige natuur van de Maasheggen.
Er is een ongedwongen programma met veel vrije ruimte, met enkele meditatieve momenten en stille maaltijden. Je bent er samen met een kleine groep andere rust- en stiltezoekers. Er is de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met de begeleidster van het weekend.
Ben je tussen de 30 en 50 jaar, weet je van harte welkom! We kijken uit naar je komst.

Data:     15-17 september 2023
23-25 februari 2024
Begeleiding:   Marion Loermans
Clara van de Ven

 

Geraakt zijn, geroepen zijn. Wat is dat?

Hij staat aan de deur en klopt en wacht,
Hem wordt opengedaan.

Geroepen worden is een uitnodiging om jen kompas bij te stellen en af te stemmen op de andere kant, luisterend met heel je wezen. Maar als ik ja zeg, tegen wie of wat zeg ik eigenlijk ja? Waar zeg ik ja op? Wat vraagt het?
Roeping vraagt onderkenning van mijn verlangen. Is het mijn verlangen of Gods verlangen dat mij roept? Het vraagt vertrouwen om ja te zeggen. Soms vraagt het een gaan in het donker van de nacht of de mist van de verwarring. Soms een verduren en uithouden van de vraag. Soms mag het zijn een gaan in het licht.
Geroepen zijn: een vreemd avontuur van mij met God of van God met mij? Durf je het aan?
We onderzoeken hoe ons verlangen, ons geraakt zijn gestalte zoekt te krijgen in ons leven, dwars door onze dwaal- en omwegen heen.

Data:     22-26 oktober 2023
Begeleiding:   Hettie Berflo

 

De kracht van eenzaamheid

 ‘Geef niet zo snel uw eenzaamheid prijs. Laat het dieper snijden. Laat het gisten en u kruiden, zoals maar weinig ingrediënten kunnen….’, zo dicht de Perzische dichter en mysticus Hafiz (ca 1350).

De eerste karmelieten, bijeen op de berg Karmel, levend in de voetsporen van Elia, wisten van de verborgen kracht van eenzaamheid en koesterden een diepe liefde voor haar. Velen volgden hen door alle tijden heen tot op de dag van vandaag. Dit vormt de kern van het charisma van de Karmel: God zoeken in de stilte en de eenzaamheid. Dag en nacht in de wijzing van de Heer. Dat vruchtbaar laten worden voor de wereld.
Waarin ervaar ik de kracht van eenzaamheid? Wie of wat doet mij groeien en sterkt mij op deze weg? Eenzaamheid kan ook venijnig scherpe randen hebben. Hoe vind ik een vruchtbare balans tussen eenzaamheid en verbinding?|
We luisteren deze dagen naar profeten, dichters en meesters in de eenzaamheid op de weg naar en met God, we delen ervaringen, vragen en krachtbronnen met elkaar en zoeken de stilte op.

Data:     3 – 7 december 2023
Begeleiding:   Anne-Marie Bos en Clara van de Ven

 

Om God, ‘en het Woord was God’

Het onderwerp God is te groot voor mij. Ik zoek naar een houvast in de beginregels van het Johannesevangelie waar sprake is van het Woord. Dat Woord kent verschillende richtingen om gehoord te worden, naar God toe en is zelf God, naar de wereld toe die hierdoor is ontstaan. Vervolgens is het ingedaald in een concreet mensenleven. Zo werd het Woord mens.
Hoe heeft het mens geworden Woord zijn weg gevonden en is en wordt het nog Woord? Wat is de ruimte waarin het klinkt en tot zijn recht komt?
Deze dagen volgen we het Johannesevangelie.

Data:
    28 januari – 1 februari 2024
Begeleiding:   Paul Reehuis

 

Gepassioneerd leven, met Maria op weg naar Pasen

De levensloop van Maria en die van Jezus zijn als een spiegel voor ieder die op zoek is naar verdieping van zijn of haar bestaan in het licht van God. Wij bezinnen ons op de laatste dagen van Jezus vanuit het perspectief van Maria. Wie het avontuur van Jezus en Maria durft mee te lezen, komt zelf voor de vragen te staan als ‘Hoe groei ik – in mijn woord en gedachte, in mijn doen en mijn laten – naar God toe? Wat betekent deze verbondenheid voor mij?’ Aan de hand van de Bijbelse verhalen van de Goede Week staan we stil bij: dienende liefde (voetwassing), gepassioneerd leven (kruisweg), donkere nacht (kruisiging) en vereniging (opstanding). Er zal gewerkt worden met de Lectio Divina-methode.

Data:     10-14 maart 2024
Begeleiding:   Sanny Bruijns

 

Studie week mystiek 1 – 4 juli 2024

De studieweek mystiek wordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en zal plaats vinden in Nijmegen. Nadere informatie vindt u te zijner tijd op de website. Opgave voor de Studieweek Mystiek kan via e-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Algemene informatie

Plaats: Karmelietenklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer
Tijden: weekenden: van vrijdag 16.00 uur tot zondag + 14.00 uur
Bezinningsdagen: van zondagavond 19.00 uur tot donderdagavond + 17.30 uur.
Informatie en aanmelding: vormingshuis@karmel.nl
Kosten: Weekenden: € 100,– tot € 150,–*
Bezinningsdagen: € 200,– tot € 300,–** = afhankelijk van uw inkomen.


Bij een te veel aan inschrijvingen wordt in september een selectie gemaakt wie er al dan niet kan deelnemen.