Karmel nationaal
Titus Brandsma Memorial www.titusbrandsmamemorial.nl
Titus Brandsma Instituut www.titusbrandsmainstituut.nl
Nederlands Carmelitaans Instituut (NCI) www.nederlandscarmelitaansinstituut.nl/
Karmelbeweging www.karmelbeweging.nl
Karmel Internationaal
Internationale Karmelwebsite www.ocarm.org
Index Karmel Internationaal www.carmelites.info
Karmel NGO www.carmelitengo.org
Virtueel Karmelitaans Museum www.carmelites.info/museum
Institutum Carmelitanum www.carmelites.info/institutum
Karmelitaanse bibiliotheken wereldwijd www.carmelites.info/libraries
Karmelparochies
Parochie Boxmeer www.onzelievevrouweparochie.nl
Titus Brandsmaparochie Oss www.tbposs.nl
Externe links
Konferentie Nederlandse Religieuzen www.knr.nl
Stichting Carmelcollege www.carmel.nl