Mogelijke heiligverklaring Titus Brandsma in nieuwe fase

In de afgelopen jaren is door artsen en juristen onderzoek gedaan naar de genezing van pater Michael Driscoll, karmeliet, in Palm Beach (Florida). Dit onderzoek is afgerond. Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet op de weg naar een mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma.

Veertien jaar geleden werd bij pater Driscoll een agressief, kwaadaardig melanoom geconstateerd, met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel. Hij werd geopereerd en kreeg zware bestralingen. Het diocees waartoe hij behoort, begon een intensieve gebedsactie op voorspraak van Titus Brandsma voor de genezing van pater Driscoll. De kanker verdween. Maar een melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren weer terug. Nu is het al veertien jaar later. Tot grote verwondering van de artsen is pater Driscoll weer gezond en wel aan het werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard.

Michael Driscoll had vanaf zijn jeugd een grote devotie voor Titus Brandsma. Daarom wendde hij zich ook tot Titus Brandsma. De onderzoekingen en verklaringen rondom de genezing van pater Driscoll zijn tot een goed einde gekomen. De resultaten zijn nu naar Rome overgebracht.

De documenten zijn bestudeerd door een commissie van medici. Op 26 november 2020 heeft een commissie van medische adviseurs, aangesteld door de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen, erkend dat de de genezing van p. Michael Driscoll, O.Carm. toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Titus Brandsma O.Carm. vanuit wetenschappelijk oogpunt onverklaarbaar is.

Op 25 mei 2021 heeft de commissie van theologen van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen de onverklaarbare genezing van Michael Driscoll, O.Carm. ook erkent als een wonder dat is geschied op voorspraak van Titus Brandsma. Deze erkenning is na de verklaring van de artsen dat de genezing medisch niet verklaarbaar is, een belangrijk stap in het proces tot heiligverklaring. Hierna volgt het oordeel van de kardinalen en bisschoppen van de congregatie en tenslotte het definitieve oordeel van de paus.