Heiligverklaring Titus Brandsma

In de afgelopen jaren is door artsen en juristen onderzoek gedaan naar de genezing van pater Michael Driscoll, karmeliet, in Palm Beach (Florida). Dit onderzoek is afgerond. Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet op de weg naar een mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma.

Veertien jaar geleden werd bij pater Driscoll een agressief, kwaadaardig melanoom geconstateerd, met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel. Hij werd geopereerd en kreeg zware bestralingen. Het diocees waartoe hij behoort, begon een intensieve gebedsactie op voorspraak van Titus Brandsma voor de genezing van pater Driscoll. De kanker verdween. Maar een melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren weer terug. Nu is het al veertien jaar later. Tot grote verwondering van de artsen is pater Driscoll weer gezond en wel aan het werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard.

Michael Driscoll had vanaf zijn jeugd een grote devotie voor Titus Brandsma. Daarom wendde hij zich ook tot Titus Brandsma. De onderzoekingen en verklaringen rondom de genezing van pater Driscoll zijn tot een goed einde gekomen.

Op 26 november 2020 heeft een commissie van medische adviseurs, aangesteld door de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen, erkend dat de de genezing van p. Michael Driscoll, O.Carm. toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Titus Brandsma O.Carm. vanuit wetenschappelijk oogpunt onverklaarbaar is. Vervolgens heeft op 25 mei 2021  de commissie van theologen van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen de onverklaarbare genezing van Michael Driscoll, O.Carm. ook erkend als een wonder dat is geschied op voorspraak van Titus Brandsma. De erkenningen van zowel de commissie van medische adviseurs als de commissie van theologen waren een belangrijk stap in het proces tot de heiligverklaring.

Op 9 november 2021 hebben de kardinalen en bisschoppen, die lid zijn van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, in hun gewone vergadering een positief besluit genomen inzake de heiligverklaring van Titus Brandsma.

Op donderdag 25 november heeft de prefect van de congregatie, kardinaal Marcello Semeraro, de conclusies voorgelegd aan de Paus, die het wonder heeft erkend. Niets staat een heiligverklaring meer in de weg. Het is niet onmogelijk dat we al spoedig een aankondiging van een heiligverklaring mogen verwachten.

Op vrijdag 4 maart heeft het Vaticaan bekend gemaakt dat Paus Franciscus Titus Brandsma op zondag 15 mei 2022 zal heilig verklaren. De heiligverklaring zal plaatsvinden tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Sint Pieter te Rome in aanwezigheid van de prior-generaal van de Orde der Karmelieten: pater Míceál O’Neill en de prior provinciaal van de Nederlandse Provincie Karmelieten: pater Huub Welzen. Ook de Nederlandse Kerkprovincie zal hierbij vertegenwoordigd zijn.