Vanaf 2005 komen karmelieten en karmelietessen (alleenwonend of wonend in het klooster aan de Steenstraat of in KVH St. Anna), geassocieerden en belangstellenden bij elkaar voor maaltijd, viering, bezinning en gedachtenwisseling. We komen vier keer per jaar bij elkaar van 17.30 uur tot 21.00 uur.

De gesprekken gaan over actuele thema’s, bezien vanuit karmelitaans perspectief, of over specifieke karmelitaanse thema’s en wat deze betekenen voor ons leven nu. We beginnen om 17.45 uur met een broodmaaltijd. Om 18.45 uur is er een eucharistieviering in de Bloedkapel. Na de viering begint de bezinningsavond.

Informatie

E-mail: zr. Corrie van Baal: baalc@outlook.com en zr. Minie Pasop:  m.pasop@karmel.nl