Karmel Twente is een samenkomen van leden van de verschillende geledingen van de Karmel binnen de regio Twente. Wij komen samen voor liturgische vieringen, bezinning en ontmoeting. Karmel Twente wil een bindende factor zijn voor de Karmelfamilie in Twente door binnen de regio de samenwerking tussen de Karmelcommuniteiten, de geassocieerden en Karmelbeweging te bevorderen. Ook wil Karmel Twente graag de contacten stimuleren met de parochies die aan de Karmel zijn toevertrouwd en met andere instellingen die verwantschap voelen met onze doelstellingen. Wij proberen gestalte te geven aan Karmel Twente vanuit een gezamenlijk te dragen verantwoordelijkheid. Eens per maand ontmoeten leden van de eerste en tweede orde van de Karmel, geassocieerden aan de Karmel, leden van Karmelbeweging en mensen die geïnteresseerd zijn in karmelitaanse spiritualiteit, elkaar in het Karmelklooster aan de Hertmerweg te Zenderen.

Voor meer informatie over Karmel Twente en het Centrum voor Spiritualiteit: www.karmelcentra.nl/twente