In 2002 is Karmel Noord tot stand gekomen op initiatief van enkele Karmelieten in Noord Nederland. Het vanaf het begin gestaag groeiende convent telt momenteel zo’n 35 leden: karmelieten, geassocieerden, leden van Karmelbeweging en belangstellenden. Doordat de leden verschillende kerkelijke achtergronden hebben heeft ons convent een oecumenisch karakter. Pater Tjalling van Balen is mentor en geestelijk begeleider van Karmel Noord.

Jaarlijks vinden acht à negen bijeenkomsten plaats: meestal op een vrijdagavond, maar drie keer op een zaterdag. Opzet is steeds: ontmoeting, viering en bezinning. Wij lezen gedeelten uit de Karmelregel, uit de Psalmen en uit mystieke teksten. Het convent ziet de bijeenkomsten als een bijdrage aan het vormingsaanbod van Karmel Nederland. Naast de plenaire bijeenkomsten komen conventleden in kleine groepen aan huis bijeen voor het lezen en overwegen van de Karmelregel. Eens in de drie jaar houdt ons convent een eigen kapittel. In het conventskapittel van 2008 en later zijn deze zeven ‘kernwaarden’ geformuleerd:

Ontmoeting, Beweging, Verscheidenheid, Gastvrijheid, Samenleving, Karmel en Vieren.

Intussen is er vier keer een kloosterweekend gehouden. Het lijkt erop dat dit een jaarlijks terugkerende traditie gaat worden.

Een kerngroep van vier mensen regelt de praktische en organisatorische zaken.

Contactadres

Selma Mollema
e-mail: s.mollema56@gmail.com