Sinds september 2011 komen leden van de Famillia Carmelitana en belangstellenden in de regio West bijeen voor ontmoeting en bezinning. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in Aalsmeer, Amstelveen en Dordrecht.

Het jaarthema voor 2018 is: Liturgie als uitdrukking van Gemeenschap.

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op: 22 september 2018 in Aalsmeer en 24 november 2018.
Plaats van de bijeenkomst van 24 november is nog niet bekend.

Opgave en informatie: secretariaat@karmel.nl