De regionale Karmel ‘San José’ in Den Haag bestaat sinds 1993. Het is een kring van mensen die inspiratie vindt in het charisma en de rijke traditie van de Karmel. Ze zoeken met elkaar naar zin en verdieping. In hun leven van alledag zoeken ze naar God. De leden van deze regionale Karmel zijn allen leden van de Karmelfamilie, of ze zijn hierin geïnteresseerd.

De regionale Karmel is genoemd naar het eerste klooster dat Teresa van Avila in 1562 in Avila heeft gesticht. Zij komt twee maal per maand op woensdagavond bij elkaar, behalve in de vakantieperioden. De bijeenkomsten zijn gericht op de verdieping van ieders geloofsweg, op persoonlijke doordenking en op onderlinge verbondenheid. Dat krijgt gestalte in samen vieren, bidden en stil zijn; in uitwisseling van ervaringen en gesprek over de geestelijke weg, in het lezen van de Schrift en van mystieke teksten; en in gezamenlijke maaltijden.

Van vaste deelnemers wordt een bijdrage van € 50,- per jaar gevraagd. Mensen kunnen ook incidenteel deelnemen, na overleg met een van de leden van de stuurgroep.

De stuurgroep bestaat momenteel uit: