Kennismakingsdagen

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als een mogelijke levenskeuze is van harte welkom op de kennismakingsdagen. Ze worden tweemaal per jaar gehouden in ons klooster te Boxmeer. Er wordt dan informatie gegeven over de geschiedenis en de spiritualiteit van de orde. Ook krijg je informatie over de verschillende vormen van karmelitaans leven: het leven in een klooster en het leven als lekenkarmeliet.

De eerstvolgende kennismakingsdagen zijn gepland op zaterdag 6 november 2021 en zaterdag 7 mei 2022  van 10.30-15.30 uur in het Karmelklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer.
T.z.t. zal nog bekeken worden of de kennismakingsdag vanwege de Coronacrisis kan doorgaan.

Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, tel. 0485-562154 / 0485-562155, e-mail: vormingshuis@karmel.nl.

Bezinningsweken

Deelname aan de bezinningsweken die door het vormingshuis in Boxmeer worden georganiseerd is ook  een mogelijkheid. In deze weken wordt de contemplatieve traditie van de orde verhelderd en uitgediept. De weken zijn bedoeld voor karmelieten en karmelietessen, voor novicen en pre-novicen, voor lekenkarmelieten en voor allen die zich met de Karmel verbonden voelen. Deelname aan deze weken biedt goede mogelijkheden tot verdieping en om de bredere karmelgemeenschap te leren kennen. Elke maand is er een tweedaags programma waarin de Regel van de Karmel en Psalmen  worden gelezen.  De gasten nemen deel aan het dagritme van het klooster.

Voor meer informatie klik hier: Bezinningsprogramma 2020-2021.

Karmelcentra

De lokale Karmelcentra voor spiritualiteit bieden een divers programma voor bezinning en vorming. Ze zijn vrijplaatsen voor spiritualiteit. Ieder mag er ontdekken wat bij hem of haar hoort. De contactpersonen zijn beschikbaar voor vragen of een gesprek. Een overzicht van de programma’s is te vinden op de pagina voor Karmelcentra.