Onze officiële benaming is Orde van de Broeders en de Zusters van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel (Ordo Carmelitarum, O.Carm.).

Wij zijn een religieuze orde van broeders, zusters en leken, die is ontstaan in het begin van de dertiende eeuw op de berg Karmel in het heilig land. Net zoals andere orden die in die tijd zijn ontstaan, zijn wij een bedelorde. We leiden een vita mixta, dat wil zeggen dat ons leven bestaat uit een contemplatieve en een actieve component.

In de geschiedenis leidde een combinatie van politieke en sociale omstandigheden in 1593 tot het ontstaan van een onafhankelijke orde, de Ongeschoeide of Teresiaanse Karmel genoemd (Ordo Carmelitarum Discalceatorum, O.C.D.)

In het charisma van de orde wordt een belangrijk accent gelegd op de relatie met God. Die wordt zichtbaar in gebed, in onderlinge zuster- en broederschap en in openheid naar de samenleving.
In Nederland bestaat er een eerste orde van broeders en zusters, een tweede orde van slotzusters die een meer beschouwend leven leiden, en een derde orde van lekenkarmelieten. De derde orde is georganiseerd in de Karmelbeweging. Daarnaast zijn er ook lekenkarmelieten die zijn geassocieerd aan de eerste of de tweede orde.

“Wij moeten erop letten,
nooit zo op te gaan in ons werk,
dat wij vergeten,
dikwijls ons hart tot God te verheffen.”

Uit: Kloosterstichtingen 5, 18, Teresa van Avila

Karmelwapen oud, bruin