Op 24 en 25 november kwamen in het Dominicanerklooster te Huissen een aantal leden van Karmelbeweging en de Gemeenschap van Geassocieerden bijeen voor een gezamenlijk weekend. Prior Provinciaal Huub Welzen hield een inleiding en ging in op de vraag hoe wij onszelf in deze tijd zien en hoe wij onze identiteit beleven in onze westerse samenleving.
‘Het behoort tot onze roeping om het beeld van God in iedere mens te herkennen en daarnaar te leven. Liefde, solidariteit en medemenselijkheid zijn vanuit onze verbondenheid met God de grondwaarden in onze omgang met elkaar. Liefde is niet gericht op rendement. Liefde is gericht op de ander als een geheimvolle aanwezigheid.’

Klik hier voor de tekst van de inleiding.