In 2022 vierde Stichting Carmelcollege haar 100-jarige bestaan. Bij die gelegenheid werd bij het bestuursbureau in Hengelo en alle twaalf Carmelscholen in het land een glaskunstwerk geplaatst van Annemiek Punt, dat de kernwaarden van Carmel verbeeldt.

Op 23 februari werd in de tuin van het Karmelietenklooster in Zenderen het veertiende en laatste object aangeboden aan de Karmel. “Als teken van verbondenheid”, aldus Karin van Oort, bestuursvoorzitter van het college. In haar toespraak ging Karin van Oort in op het karakter van de stichting die destijds door de Karmelieten werd opgericht. Het motto van Titus Brandsma “Kennis is maar de helft” is nog steeds actueel. Naast kennis gaat het ook om socialisatie en persoonsvorming. De titel van het glasmonument ‘ruimte in verbinding’ sluit hierbij aan. Het gaat om de eigenheid van de leerlingen, maar wel in verbinding met anderen. En het waren de leerlingen die uit de verschillende schetsen dit ontwerp kozen. Het mooie, aldus Karin van Oort, is dat de leerlingen aan de hand van dit glasmonument en een lesbrief in staat zijn om hun eigen verhaal te vertellen over de waarden die wezenlijk zijn voor hun leven.

Pater Hans Lansink, oud-docent van een Carmelschool in Dordrecht, onthulde daarna het glasmonument in de kloostertuin.

Op de foto: Prior Provinciaal Huub Welzen (l.) en voorzitter college van bestuur Karin van Oort (r.)