Het kapittel van de Nederlandse Provincie Karmelieten heeft in haar driejaarlijkse vergadering van 22 en 23 september 2020 een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur wordt gevormd door:

Huub Welzen, prior provinciaal
Ben Wolbers, eerste bestuurslid
Tom Buitendijk, tweede bestuurslid
Tjalling van Balen, derde bestuurslid
Ton van der Gulik, vierde bestuurslid
Anne-Marie Bos, vijfde bestuurslid
Minie Pasop, zesde bestuurslid