Mogelijke heiligverklaring Titus Brandsma stap dichterbij
Op 25 mei 2021 heeft de commissie van theologen van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen de onverklaarbare genezing van Michael Driscoll, O.Carm. erkent als een wonder dat is geschied op voorspraak van Titus Brandsma. Deze erkenning is na de verklaring van de artsen dat de genezing medisch niet verklaarbaar is, een belangrijk stap in het proces tot heiligverklaring. Hierna volgt het oordeel van de kardinalen en bisschoppen van de congregatie en tenslotte het definitieve oordeel van de paus.

Bericht van het generale bestuur
Hieronder volgt het officiële bericht van het generale bestuur van de karmelorde:

On May 25, 2021, the Congress of Theological Consultors recognized the miracle attributed to the intercession of Blessed Titus Brandsma, O. Carm., relating to the scientifically inexplicable healing of Fr. Michael Driscoll, O. Carm.
The positive result of this second, fundamental stage towards canonization, will allow the Cause to be submitted to the judgment of the Ordinary Session of the Cardinals and Bishops, members of the Congregation. In the event of a positive outcome, the Prefect of the Congregation will then submit the conclusions of the Ordinary Session of the Cardinals and Bishops for the approval of the Supreme Pontiff. Finally, the Supreme Pontiff will convene the Ordinary Consistory in which the canonization of the Blessed will be officially announced.
Let us rejoice at the results achieved so far but let us continue to pray to the Lord so that the process will continue happily and we can arrive at the canonization of Blessed Titus Brandsma.

De genezing van pater Driscoll
Veertien jaar geleden werd bij pater Driscoll een agressief, kwaadaardig melanoom geconstateerd, met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel. Hij werd geopereerd en kreeg zware bestralingen. Het diocees waartoe hij behoort, begon een intensieve gebedsactie op voorspraak van Titus Brandsma voor de genezing van pater Driscoll. De kanker verdween. Maar een melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren weer terug. Nu is het al veertien jaar later. Tot grote verwondering van de artsen is pater Driscoll weer gezond en wel aan het werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard.
Michael Driscoll had vanaf zijn jeugd een grote devotie voor Titus Brandsma. Daarom wendde hij zich ook tot Titus Brandsma. De onderzoekingen en verklaringen rondom de genezing van pater Driscoll zijn tot een goed einde gekomen. De resultaten zijn nu naar Rome overgebracht.
De documenten zijn bestudeerd door een commissie van medici. Op 26 november 2020 heeft een commissie van medische adviseurs, aangesteld door de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen, erkend dat de genezing van p. Michael Driscoll, O.Carm. toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Titus Brandsma O.Carm. vanuit wetenschappelijk oogpunt onverklaarbaar is.