Zusters Carmelitessen in Zenderen


Go to content

Geschiedenis Carmelitessenklooster Zenderen

Klooster

In 2005 was het 150 jaar geleden dat de paters Carmelieten zich vanuit Boxmeer (Noord-Brabant) in Zenderen (Overijssel) vestigden. De paters leverden hier een grote bijdrage aan de zielzorg en het onderwijs. Spoedig werden ook plannen gemaakt om een zusterklooster in Zenderen te vestigen. In 1889 werd dit gebouwd in neogotische stijl, precies zoals het er nu nog staat aan de rand van de Zenderse Es, schuin tegenover het patersklooster. Op 1 mei 1888 legde pater Telesphorus Kroonen de eerste steen voor deze nieuwe vestiging in de boogmuur van de toekomstige kapel. Het duurde ongeveer een jaar om het klooster, de stal, de berging voor hooi en stro en de muur om de tuin op te bouwen.

Het Carmelitessenklooster Elsendaal in Boxmeer kende destijds ruim voldoende zusters voor een nieuwe stichting. Op 23 mei 1889 verlieten daarom elf Carmelitessen onder leiding van moeder GabriŽl Teurlings, het klooster in Boxmeer om zich in Zenderen te vestigen.

Vanaf het begin was er een goede band met de plaatselijke bevolking. De zusters traden niet naar buiten, zij vormden een besloten gemeenschap in stilte en teruggetrokkenheid. Maar de mensen uit de omgeving wisten, er is een groep vrouwen, die hun leven wijden aan het gebed en onze zorgen van alledag kunnen we aan hen toevertrouwen.

In de jaren daarna hebben tientallen Carmelitessen geprobeerd de weg van God te bewandelen. Door een leven van gebed, meditatie, stilte, werk, schriftlezing, ontmoeting, gemeenschapsleven en ontspanning. In de loop van 120 jaar wisten veel zusters hun levenskeuze op eigen wijze vorm te geven. Trouw aan de traditie van de Carmel, trouw aan de roepstem van de Heer, trouw aan de mensen die hen gegeven waren. In die geest willen wij ook in deze tijd als gemeenschap leven en werken in Gods aanwezigheid.


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu