Bezinningsprogramma 2016-2017

Eerste week 16 - 20 oktober 2016
Thema Ons leven is barmhartigheid
Begeleiding Hettie Berflo o.carm.


Paus Franciscus roept ons op om de barmhartigheid van God steeds weer en voortdurend te overwegen. En niet alleen in het jaar van de barmhartigheid. Daar sluiten we ons bij aan.
Wij denken vaak dat wij barmhartigheid geven, moeten geven, en dat is ook zo, maar allereerst moeten wij ons bewust zijn dat wij zelf leven in een oceaan van barmhartigheid, dat wij leven uit barmhartigheid. Dan kan barmhartigheid – bewogenheid om de ander, vanuit de ander, pas werkelijk in ons leven gestalte krijgen. Ontroering die ons pakt en meeneemt nog voor alle bewust willen en oordelen. Dan doen wij geen barmhartigheid, maar zijn wij barmhartig.
Met enkele teksten uit de bul Misericordia vultus van Paus Franciscus  als leidraad zoeken we onze weg op het pad van de barmhartigheid.

Tweede week  11 -15 december 2016
Thema Wie is de Komende in ons midden?
Begeleiding Sanny Bruijns o.carm. en herre Roorda

Wie is de Komende in ons midden is een vraag die centraal staat in de adventstijd. Dit roept vragen op als: wie is de Komende in mijn leven en in ons samenleven? Wie is de komende in onze wereld? We laten ons leiden door woorden uit de Schrift waarin het verlangen naar de Komende verwoord wordt. We gaan in deze bezinningsweek op zoek naar de liefde in ons midden en naar wegen, waarlangs de godsgeboorte zich kan voltrekken in ons leven, in ons samenleven en in onze wereld. Of zoals Huub Oosterhuis dicht: ‘Zal er ooit nog, toch, een koning zijn, een hoogste majesteit dan jij, en jij alleen en weer jij voor altijd.’ (psalm 146)

Derde week 15 - 19 januari 2017
Thema De mens als beeld van God
Begeleiding Ben Wolbers o.carm.


“En God zei: Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend…” (Gen.1,26).
Wij kijken in deze week op een meditatieve, bezinnende wijze naar het Bijbelse mensbeeld, het beeld van de mens zoals dat in de Schrift naar voren komt. Dit spreken over de mens als beeld van God heeft ook voor onze tijd betekenis omdat de Bijbelse tradities die er in samenkomen  elk een eigen accent kunnen geven aan het verstaan van het gaan van onze geestelijke weg.  

Vierde week 12 - 16 maart 2017
Thema De Kerk als sacrament van ontmoeting
Begeleiding Paul Reehuiso o.carm.


Over de Kerk, haar verschijning, haar ontstaan, haar wezen en ontwikkeling de geschiedenis is veel geschreven en gesproken in positieve en negatieve zin. Meer dan in andere tijden lijken we  uitgedaagd een houding tegenover haar aan te nemen en onze positie tegenover of in de Kerk te laten zien. Het gevaar is dan groot dat we  haar gaan zien als een object. In deze week van bezinning trachten wij de  bespreekhouding te vermijden en aan de hand van bronteksten die we vinden in de Schrift, in uitingen van kerkvaders en concilies dit onverklaarbaar fenomeen opnieuw te leren kennen.

Vijfde week 7 - 10 mei 2017
Thema Elke plaats een Karmel
Begeleiding Anne-Marie Bos o.carm. en Minie Pasop o.carm.


Jean de Saint Samson, o.carm. (1571-1636) schrijft: ‘We moeten aannemen dat de plaatsen waar we wonen, net zo veel Berg Karmels zijn. En we moeten ze zo goed we kunnen toewijden, met een zeer levendig, zeer vurig en zeer actief verlangen naar heiligheid, in overeenstemming met de ware geest van onze eerste vaders en stichters’ en ‘Trek op iedere plaats waar je woont, weg uit het eindige en ga binnen in de oneindige ruimte die God is.’
 
Wat betekenen deze woorden voor ons? Wat is Karmel voor mij? Hoe deden de Vaders dit? En hoe doen wij het in onze tijd? Aan de hand van verschillende werkvormen bezinnen we ons op wat Karmel voor ons is of kan zijn.

Extra week 12 -17 februari  2017 in Boxmeer en
18 februari 2017 in TBM, Nijmegen
Thema  Maria Magdalena de Pazzi:
"If you only knew the gift of God" Joh. 4,10
Begeleiding Micéal O'Neill

Op 21 december 2015 heeft onze prior generaal Fernando Milla een brief gestuurd aan de hele Carmelite Family waarin hij onder meer schrijft: “Maria Magdalena de Pazzi, van wie wij dit jaar het 450-jarig geboortefeest vieren, is een grote mystica die onze eigen spiritualiteit kan verdiepen. De viering van haar geboortedag is een kans om de grote betekenis te ontdekken van deze heilige karmelietes.”  
Wij hebben Mícéal O’Neill bereid gevonden een bezinningsweek over haar spiritualiteit te verzorgen in het vormingshuis in Boxmeer en een bezinningsdag in het TBM in Nijmegen. De voertaal zal Engels zijn.

Studieweek mystiek: juli 2017

De studieweek mystiek wordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en zal plaatsvinden te Nijmegen. Nadere informatie vind je te zijner tijd op de website. Opgave voor deze week bij het secretariaat van het TBI: e-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl.


Plaats en tijden
Plaats bezinningsweken: Karmelietenklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer. Aanvang: zondagavond 19.00 uur. Einde: donderdagavond rond 19.30 uur. De bezinningsweek van 12-17 februari eindigt op vrijdagavond.

Informatie en aanmelding
Mail voor informatie of aanmelding naar vormingshuis@karmel.nl

Kosten
De kosten voor een bezinningsweek bedragen € 175,- per persoon. Kosten voor aanvang overmaken op banknummer NL50INGB0001085132 t.n.v. procurator Carmelietenklooster, Steenstraat 39, Boxmeer o.v.v. de bezinningsweek met de datum.

De kosten voor de bezinningsdag op 18 februari in het TBM zijn: € 10,--.

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.