Kerstboodschap Prior Provinciaal

Vreugde om de aanwezigheid van God “Ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk.” Dat zijn de woorden van de engel van de Heer gericht aan de herders die in het veld overnachten. Wie de geboorteverhalen in het evangelie volgens Lucas aandachtig leest, zal ontdekken dat de woorden ‘vreugde’, ‘vrede’ en ‘bevrijding’ met elkaar in verband staan. Daarmee is tegelijk ook duidelijk dat de vreugde waarover het Nieuwe Testament spreekt, niet dezelfde is als de gezelligheid die de commercie ons tracht op te dringen. Vreugde is het…continue reading →