Slotdocument KNR Synodaal Proces

In oktober 2023 zal in Rome de eerstvolgende Bisschoppensynode worden gehouden. In oktober 2021 startte het proces voor deze Bisschoppensynode, die is getiteld: ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.  Het proces beslaat zo'n twee jaar waarin de bisschoppen worden gevraagd om te luisteren naar alle gremia in de kerk. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over hoe in de toekomst gelovigen mee kunnen praten in de kerk. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) is organiseerde vanaf januari 2022 een vijftal webinars waarin religieuzen met elkaar in gesprek gingen over de verschillende thema’s…continue reading →