Nieuw bestuur

Het kapittel van de Nederlandse Provincie Karmelieten heeft in haar driejaarlijkse vergadering van 22 en 23 september 2020 een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur wordt gevormd door: Huub Welzen, prior provinciaal Ben Wolbers, eerste bestuurslid Tom Buitendijk, tweede bestuurslid Tjalling van Balen, derde bestuurslid Ton van der Gulik, vierde bestuurslid Anne-Marie Bos, vijfde bestuurslid Minie Pasop, zesde bestuurslidcontinue reading →