Refter

De eetzaal in het klooster heet refter. Hier komt de kloostergemeenschap met eventuele gasten drie maal per dag samen om de maaltijd te gebruiken. Voor het middagmaal worden de namen en een korte levensloop voorgelezen van de broeders/ zusters die op die dag zijn overleden.

Provinciaalskamer

In de z.g. provinciaalskamer vinden we een groot schilderij van de zalige pater Titus Brandsma, die in 1942 in het concentratiekamp Dachau is omgekomen. Anno Sjoerd Brandsma werd in Oegeklooster bij Bolsward geboren. Als pater Karmeliet raakte hij zeer betrokken bij het katholiek onderwijs, vooral het middelbaar onderwijs Ook de oprichting van een katholieke universiteit had zijn grote belangstelling. In 1932 was hij de rector magnificus en hield als zodanig de dies rede, die veel aandacht trok. Tijdens de oorlog werd hij een fel bestrijder van het nazidom Door aartsbisschop de Jong werd hij benoemd tot geestelijk adviseur van de katholieke pers en in die hoedanigheid overtuigde hij de hoofdredacteuren van de katholieke pers geen advertenties van de NSB op te nemen. Uiteindelijk was dit de reden dat hij werd opgepakt en terecht kwam in concentratiekamp Dachau, waar hij 26 juli 1942 overleed. In 1985 werd hij zalig verklaard en men verwacht binnenkort zijn heiligverklaring. Het schilderij is geschilderd door pater Cecilius Timmer o.carm., toentertijd leraar frans op het gymnasium.

Stiltetuin met labyrint

Bij het klooster ligt een grote tuin en het vroegere Patersbos. Daarin staat een beeld van de Hl. Jozef en het kind Jezus. Ook is daar een kapel  toegewijd aan Maria, moeder en luister van de Karmel. De officiële naam van de Karmelieten is: Broeders en Zusters van O.L. Vrouw van de berg Karmel. De berg in Palestina waar de eerste karmelieten zijn begonnen.

In het Patersbos is nu ook en stiltetuin met Bijbelse planten en daarbinnen is er een labyrint voor mensen die rust en bezinning zoeken. Deze is vrij te bereiken en toegankelijk voor iedereen die het labyrint wil lopen. Een keer per maand kan men dit doen onder begeleiding. (zie hiervoor Centra voor Spiritualiteit in Twente)

Kerkhof

In het bos achter het klooster is het kerkhof. Vele broeders, die ooit les hebben gegeven, veertiguren-gebeden en missies hebben gehouden in heel Twente en ook daarbuiten, liggen nu onder het kruis en onder de oude bomen. Ook liggen er enkele zusters begraven. Zij zijn binnengegaan in het huis van de Vader.

.