Het Karmelklooster te Zenderen bestaat meer dan 150 jaar. In 1856 kwamen de Karmelieten vanuit Boxmeer naar Twente. Langzamerhand groeide het klooster uit tot een gemeenschap die veel betekend heeft voor Twente. Er ontstonden vandaaruit kloosters in Oldenzaal, Hengelo, Almelo en Enschede. Ook het middelbaar onderwijs kwam door toedoen van de Karmelieten in bovengenoemde plaatsen van de grond. In Zenderen werd het gymnasium Sti Alberti opgericht, waar veel toekomstige Karmelieten hun middelbare opleiding hebben genoten.