Het Karmelklooster te Zenderen bestaat meer dan 160 jaar. In 1856 kwamen de Karmelieten vanuit Boxmeer naar Twente. Langzamerhand groeide het klooster uit tot een gemeenschap die veel betekend heeft voor Twente. Er ontstonden vandaaruit kloosters in Oldenzaal, Hengelo, Almelo en Enschede. Ook het katholiek middelbaar onderwijs kwam door toedoen van de Karmelieten in bovengenoemde plaatsen van de grond. In Zenderen werd het gymnasium Sancti Alberti opgericht, waar veel toekomstige Karmelieten hun middelbare opleiding hebben genoten. Ook het basis pastoraat werd een belangrijke taak voor de paters en verleenden  van hen verleenden assistentie in de buurtparochies tot in de verre omtrek.

De kloostergemeenschap telt nu, anno 2022, 13 leden en 2 uitwonende leden.
Nog altijd zijn gebed, gemeenschap en dienst aan de wereld de pijlers van ons leven. Twee keer per dag komt de gemeenschap samen voor gebed.

Bovenstaande foto dateert van juni 2022.