Pater Piet Kramer

* Burgerbrug 7 augustus 1922  – † Borne 26 mei 2021

Dankbaar blijven we ons Piet herinneren met enkele typerende woorden:

geworteld in de aarde
hechte band met de familie
toegewijd in en aan de Karmel
trouw, vasthoudend in geloof
een stoere man, een doorzetter
wist wat hij wilde
en voegde zich in de gemeenschap
beminnelijk, belangstellend
een tevreden mens
eenvoudig, weinig eisend
altijd bereid te doen waarvoor hij gevraagd werd
de Filipijnen was zijn leven
heeft vurig geijverd voor de Heer
en voor mensen die het moeilijk hadden
was nuchter en wijs
altijd dankbaar.

Pater Sergius Brandehof

* Hilversum 29 augustus 1926 – † Zenderen  1 november 2020

Dankbaar blijven we ons Sergius herinneren met enkele typerende woorden:

lieve broer
gelukkig met zijn familie
in geloof gegrond
studieus
genoegen in lezen en praten
betrokken medebroeder
een lach van verstandhouding
gaf les met veel zorg en plezier
goede leraar
een toegewijde pastor
liefdevolle band met Maria,
moeder van Jezus, moeder van de Karmel
hart voor de natuur
aandacht voor de Schepper
eerbiedig leven
dankbaar

Broeder Jan Tibben – Karmeliet

* Heeten 16 juli 1936 – † Hengelo 11 juli 2020

Dankbaar blijven we ons Jan herinneren met enkele typerende woorden:

jong ingetreden in de Karmel
in vele functies trouw en dienstbaar
als portier en huismeester
actief in het wijkwerk in Almelo
grote betrokkenheid en inzet voor oud en jong
pastoraal medewerker in parochies
begaan met mensen in nood
met een luisterend oor op huisbezoek
lief en leed delend met velen
belangstellend voor broeders en zusters in de Karmel
gehecht aan het leven, genietend van vriendschap
dankbaar voor goedheid en zorg bij ziekte
graag stil in gebed, vooral voor anderen
levend in groot vertrouwen op God en
Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

Broeder Ferdinand van der Heijden – Karmeliet

* Utrecht 25 november 1941 – † Zenderen 9 april 2020

Dankbaar blijven we ons Ferdinand herinneren met enkele typerende woorden:

hecht verbonden met familie
man van gebed
stil aanwezig
altijd bereid te helpen
tevreden, vriendelijk
toegewijd, eenvoudig
zonder poeha en kapsones
betrokken op de ander
een goed mens
trouwe koster
bijna zijn hele leven lang portier
een hartelijke ontvangst voor eenieder
door velen bemind
in God verzonken.

Pater Edgar Koning – Karmeliet

* Wolvega 9 mei 1932 – † Almelo, 31 maart 2020

Dankbaar blijven we ons Edgar herinneren met enkele typerende woorden:

Familieman
open, blijmoedige verbindende medebroeder
respect voor eenieder
warm, hartelijk en betrokken
toegankelijk
hij wekte vertrouwen
was nuchter en wijs
zeer dienstbaar
gezellig en levenslustig
genoot van het leven
hield van mensen
heeft vurig geijverd voor de Heer
en voor gerechtigheid
vertrouwend op de Levende.

 

Pater Ben Velthuis – Karmeliet

* Ootmarsum 14 april 1922- † Denekamp, 1 januari 2020

Dankbaar herinneren we Ben met enkele typerende woorden:

Ben had een sterke band met zijn familie
en een fijne jeugd in Twente
talent voor muziek en zang
waarvan hij genoot
stond dichtbij de mensen
deelde hun leven
dankbaar voor alles
wat hem gegeven werd:
goede zorg, aandacht van personeel, vriendschap, broederschap,
de Karmelfamilie
stond tot op hoge leeftijd enthousiast in het leven.

Pater Herman Bruggeman – Karmeliet

* Haarle, 8 april 1936 – † Zenderen, 30 april 2019

Dankbaar blijven we ons Herman herinneren met enkele typerende woorden:

Goedhartig, vriendelijk, altijd dankbaar
kende elke vogel aan zijn eigen lied
gegrond in de aarde,
thuis in de gemeenschap
aanwezig zonder pretenties
bewees graag zijn diensten
een betrokken pastor
had aandacht voor mensen
in het bijzonder voor jeugd en jongeren
kon luisteren en soms ook praten als Brugge­man
genoot en glunderde bij het zien van mooie dingen
hield van zijn familie en zij van hem
aandacht van zomaar een jonge vreem­deling
ervoer hij als een Gods geschenk.