Simon Stock was prior generaal van 1256 tot 1266. Hij heeft geleefd in Aylesford in Kent, waar in 1247 ook het eerste generale kapittel buiten Palestina plaatsvond. De naam Stock wordt in verband gebracht met de holle boom waarin hij gewoond zou hebben voordat de Karmelieten in Engeland arriveerden. Hij heeft zich beijverd om vooral in universiteitssteden kloosters te stichten. Hij stierf op 16 mei in Bordeaux, maar het jaartal is onbekend.

Over hem wordt verteld dat op 16 juli 1252, de latere feestdag van Onze Lieve vrouw van de Berg Karmel, Maria aan hem verscheen en hem een bruin scapulier overhandigde. Ze beloofde dat de Karmelieten die volharden in hun roeping, gered zouden worden. De historiciteit van de verschijning wordt echter betwijfeld. Vooral in Latijnse landen is er een grote devotie voor het scapulier. Het wordt aan leden van de derde orde opgelegd.