Daniël van Audenaerde wordt in 1616 in Hamme (België) geboren. In 1632 doet hij professie in de Karmel van Gent. Dit klooster leefde volgens de strikte observantie van de hervorming van Touraine. In deze hervormingsbeweging was de Franse karmeliet Jean de St. Samson de grote inspirator. In 1642 wordt Daniël novicemeester en in 1649 prior van de Karmel in Brussel. In 1652 wordt hij gekozen tot provinciaal. Als zodanig is hij ook betrokken bij de stichting van het karmelklooster in Boxmeer in 1653. In 1663 wordt hij nogmaals tot provinciaal gekozen. Hij overlijdt in 1678 in Antwerpen, 62 jaar oud.

Samen met vele anderen, o.a. Michaël van de H. Augustinus, heeft Daniël a Virgine Maria zich ingezet voor de verspreiding van de spiritualiteit van de hervorming van Touraine; een spiritualiteit waarin de relatie met God, door de beoefening van het innerlijk gebed en een grote eenvoud van leven, centraal staat. Beide mannen hebben een grote invloed gehad op de begintijd van de Karmel in Boxmeer.

Het generaal kapittel van 1660 benoemt Daniël tot historicus van de orde. De twee voornaamste historische werken van zijn hand zijn: Vinea Carmeli (Antwerpen 1662) en Speculum Carmelitanum sive Historia Eliani Ordinis Fratrum Beatissimae Verginis Maria a Monte Carmelo ( Antwerpen 1680). Vele andere van zijn boeken werden graag gelezen, getuige de vele herdrukken ervan.

Genoemd moet ook worden de strijd van Daniël en van de Karmel met de Bollandisten over de eliaanse traditie van de orde. Elia heeft vanaf het begin gegolden als een modelfiguur voor de karmelitaanse spiritualiteit. Zoals Elia op de Horeb stond voor Gods Gelaat, zo wil de karmeliet leven. In de traditie is Elia zelfs de stichter van de orde genoemd. Op basis daarvan claimden karmelieten de oudste orde te zijn. Tegenover de kritische opvattingen van de Jezuïeten en het werk van de Bollandisten verdedigde Daniël de eliaanse herkomst van de orde. Men meende immers dat het hart van het karmelitaans leven op het spel stond. Het is een felle strijd geworden tussen de twee karmelorden en de Bollandisten. In 1698 heeft paus Innocentius XII beide partijen het zwijgen opgelegd.