Albertus van Avogadro, ook wel Albertus van Jeruzalem genoemd, is de persoon die de Karmelieten hun leefregel schonk.

Hij wordt geboren in het midden van de twaalfde eeuw in Castel Guateri te Emilia in Italië. Hij treedt toe tot de reguliere kanunniken van het heilig Kruis van Mortara. In 1180 wordt hij tot hun prior gekozen. In 1184 wordt hij tot  bisschop van Bobbio benoemd en een jaar later tot bisschop van Vercelli. Deze functie bekleedt hij twintig jaar. Hij zet zich in deze periode in als vredestichter. Zo bewerkt hij vrede tussen Pavia en Milaan (1194) en tussen Parma en Piacenza (1195).

In 1205 wordt hij benoemd tot Patriarch van Jeruzalem. In 1206 komt hij aan in Palestina en vestigt zich in Akko, toen St. Jean d’Acre geheten. Jeruzalem is in die tijd door de Saracenen bezet. In Akko bemoeit hij zich intensief met het stichten van de vrede tussen de christelijke vorsten, maar ook tussen christenen en niet-christenen.

Albertus is betrokken bij het schrijven van regels voor meerdere religieuze orden. De kluizenaars van de berg Karmel verzoeken Albertus ook voor hen een regel te schrijven. Dit is de basis voor het ontstaan van de orde van de broeders en zusters van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. Op 14 september 1214 wordt Albertus tijdens een processie in Akko vermoord.