Vreugde om de aanwezigheid van God

“Ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk.” Dat zijn de woorden van de engel van de Heer gericht aan de herders die in het veld overnachten. Wie de geboorteverhalen in het evangelie volgens Lucas aandachtig leest, zal ontdekken dat de woorden ‘vreugde’, ‘vrede’ en ‘bevrijding’ met elkaar in verband staan. Daarmee is tegelijk ook duidelijk dat de vreugde waarover het Nieuwe Testament spreekt, niet dezelfde is als de gezelligheid die de commercie ons tracht op te dringen. Vreugde is het gevolg van de ervaring van Gods aanwezigheid. Het woord ‘vreugde’ en het werkwoord ‘zich verheugen’ worden steeds gebruikt in verband met de bevrijding van godswege. Over Johannes de Doper zegt de engel Gabriël tot diens vader Zacharias: “Hij zal vreugde en blijdschap brengen. Om zijn geboorte zullen velen zich verheugen.” Diezelfde Gabriël zegt tot Maria: “Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.” De vreugde die de engel aan de herders aankondigt is dat in de stad van David Gods Gezalfde is geboren, de Heer die bevrijding brengt.
Dit brengt mij tot de gedachte dat de vreugde om de aanwezigheid van God, de vrucht is van de contemplatie. In onze Ordesdocumenten wordt gezegd dat contemplatie, de komst van God in ons bestaan, het verbindende element is in het charisma van de Karmelorde. Dat we karmeliet of karmelietes zijn is te merken aan de vreugde waarmee we ons charisma beleven: de vreugde om Gods aanwezigheid in ons gebed, in onze onderlinge omgang en in onze dienst aan de wereld. Die vreugde moet niet verward worden met het oppervlakkig plezier waarin de bekommernis om het lijden verdwenen is. Het Nieuwe Testament spreekt op vele plaatsen over het met vreugde aanvaarden van de ongemakken en vervolgingen die het leven in horigheid aan Jezus Christus met zich mee brengen. Ook het engagement en de solidariteit met de mensen die lijden, die vervolgd worden, die gevangen zitten en gemarteld worden, die van huis en haard verdreven zijn, met de verschoppelingen van deze aarde, behoren tot de kernwaarden van het christelijke leven. De vreugde om Gods aanwezigheid in ons leven verplicht ons die vreugde uit te dragen in onze inzet voor gerechtigheid, vrede en bevrijding. Niet alleen het lijden van de andere mens, maar ook de ervaring van Gods goedheid verplicht ons aan elkaar. In deze zin wens ik jullie allen de vreugde van het kerstfeest toe.

Huub Welzen,
prior provinciaal