In onze Karmelprovincie bevinden zich schilderijen, glas-in-loodramen en beelden die iets van karmelitaanse spiritualiteit laten zien. Wij willen deze kunst graag zo goed mogelijk tot haar recht laten komen.
Sommige kunstwerken staan in openbare ruimtes of in onze kerken, andere bevinden zich in de kloosters, of zijn terecht gekomen in het kunstdepot van de Karmel.

Eén van de manieren om deze bijzondere beelden te laten spreken is aandachtig kijken. Vaak is er meer te zien dan op het eerste gezicht lijkt. Door goed te kijken wordt de ruimte ontsloten waarin spiritualiteit zichtbaar wordt.