Zusters Carmelitessen in Zenderen


Go to content

Stilte

Dagelijks leven

Ons dagelijks leven speelt zich voor het grootste gedeelte af binnen de kloostermuren. Dit teruggetrokken leven is niet bedoeld om ons af te scheiden van de buitenwereld. Integendeel wij willen juist openstaan voor de mensen die met hun zorgen en vreugden bij ons komen. Maar dit stille en teruggetrokken leven biedt ons de ruimte om open te staan voor God, om tot gebed te komen, om God een kans te geven tot ons te kunnen spreken.

Eenzaamheid en stilte kunnen echter in dubbele zin worden opgevat : als uiterlijke stilte en eenzaamheid, waarbij men niet gestoord wordt door anderen en innerlijke stilte en eenzaamheid, waarbij men ook door zichzelf niet gestoord wordt. In het binnenste moet alle rumoer, dat verlangens en zintuigen er kunnen veroorzaken, tot rust gebracht zijn. Een sfeer van rust en stilte bevordert de geest van het gebed, omdat je in de stilte God kunt ontmoeten.

Het is niet op de eerste plaats de mens die een persoonlijke relatie met God schept, maar die relatie ontstaat vanuit God. Hij komt naar de mens toe en laat zich herkennen. Hij spreekt in ons hart, maar Hij spreekt zacht. Hij dringt zich niet op en kan alleen in ons leven komen als wij het ook toelaten. Om de tegenwoordigheid en het werken van God in ons leven te ervaren is het nodig even stil te staan, tot rust te komen, aandachtig en stil te zijn. Als je hieraan in je dagelijks leven aandacht besteedt en het in praktijk brengt, groeit de band tussen God en jou.


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu