Zusters Carmelitessen in Zenderen


Go to content

Maria en Jozef

Spiritualiteit

Geheel aan Christus door Maria

Maria is onze moeder en zuster, die ons leert de tekenen van Godīs aanwezigheid te zoeken. Zij is aanwezig in ons persoonlijk leven en in onze gemeenschap waarin zij de bron en inspiratie is voor ons geloof, onze hoop en liefde. Zij is het beeld van de gelovige vrouw die openstaat voor God en die ons vergezelt op de paden die naar Hem voeren. Wij geloven dat zij de weg naar Christus is en dat we, met Maria voor ogen, Christus zullen vinden als een bron van geluk en vrede. Deze betekenis weerspiegelt zich ook in onze officiŽle naam: broeders en zusters van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel.

Onder de bescherming van Sint Jozef

Als beschermheilige neemt Sint Jozef een belangrijke plaats in binnen onze gemeenschap. Een kleine beeltenis van Sint Jozef met Jezus dateert uit het begin van de stichting. Uit het evangelie kennen we hem als een gewetensvol en rechtvaardig mens. Tijdens de oorlogsjaren beloofde priorin Aloysia Vos een groot beeld van Sint Jozef te zullen aanschaffen, als hij het huis zou beschermen en de zusters het niet zouden hoeven verlaten. Sint Jozef deed wat er van hem gevraagd werd en in 1947 werd er een beeld geplaatst (vervaardigd door de beeldhouwer Toon van der Weil).


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu