Zusters Carmelitessen in Zenderen


Go to content

Gemeenschap

Dagelijks leven


Wij zijn een kleine gemeenschap van zusters en het is voor ons een uitdaging om in liefde en harmonie met elkaar te leven, iedere zuster heeft haar eigen karakter en achtergrond. Hoe innig iemand met God verbonden leeft, valt immers af te leiden uit de liefdevolle omgang met zijn medemens. En dagelijks zijn er vele gelegenheden om dat waar te maken.

Ons kloosterleven in gemeenschap geeft ons een sterke band met elkaar, we streven tenslotte naar hetzelfde doel, leven hetzelfde leven, dit geeft verbondenheid. Zo dragen wij samen de zorg voor elkaar, ook wat betreft de huishoudelijke taken. We hebben een grote moestuin waarmee we grotendeels in ons eigen levensonderhoud kunnen voorzien. En na gedane arbeid komen wij twee keer per dag samen voor ontspanning, om met elkaar de vreugde en de zorgen van het familienieuws, de aangevraagde intenties en de gebeurtenissen van alle dag te kunnen delen.

Ons leven is een samenzijn in liefde en eenvoud, waarin we dankbaar zijn voor alles wat we van God en onze medemens mogen ontvangen.


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu