Zusters Carmelitessen in Zenderen


Go to content

Gebed

Dagelijks leven

Als Carmelitessen leiden wij een contemplatief leven d.w.z. een biddend leven. Dit betekent niet dat wij de hele dag expliciet aan het bidden zijn, maar wel dat het gebed ons leven doordringt. Bidden en leven moeten namelijk niet als twee verschillende werelden naast elkaar staan, maar ons leven wordt bepaald door de bereidheid om alles wat wij meemaken bij God neer te leggen en ons gebed wordt bepaald door de wijze waarop wij leven. Het is de voortdurende relatie tussen God en de mens; een bewust worden dat men kan leven vanuit Godīs goedheid en daar dankbaar voor zijn.

Contemplatief leven is het licht van de hemel zien schijnen over al het aardse; in al het aardse daarom een ontmoeting met de hemel kunnen hebben, het geheim van de dingen ontdekken in de oorsprong, die ze hebben in de Schepper.

Vijf keer per dag komen wij samen in onze kapel om bij God aanwezig te zijn om hem te eren en te danken. Om de noden van de mensen die om ons gebed vragen voor Hem te brengen. Hier vieren we dagelijks de Eucharistie en bidden het getijdengebed. Alle mensen met hun zorgen, verdriet en verlangens, de hele schepping krijgt hierin een plaats.


Een belangrijke weg om bij de innerlijke bron te komen is het gebed. Veel mensen hebben moeite met bidden. Ze weten niet wat ze tegen God moeten zeggen, maar als biddende mens ben je niet gebonden aan woorden van welke aard ook. Spreek in je gebed alles uit wat je op je hart ligt. Je kunt hardop bidden of in stilte. Je hoeft ook niet per se je diepste gedachten uit te spreken. Soms is het voldoende om zwijgend je gedachten, gevoelens en vragen voor God neer te leggen, in het vertrouwen dat je een antwoord zult krijgen, hetzij in de stille ingevingen van je hart of in de innerlijke vrede die uit het gebed ontstaat. Ook het zwijgend bij God zijn is bidden.


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu