Zusters Carmelitessen in Zenderen


Go to content

Eenvoud

Dagelijks leven

Soberheid is één van de kenmerken van ons leven, alles wordt herleid tot het noodzakelijke. Een leven in eenvoud betekent voor ons een weg naar innerlijke vrijheid. Een leven in eenvoud, zonder bezittingen, houdt ons gericht op onze Oorsprong. Wie ik ben met mijn talenten, mogelijkheden en beperkingen heb ik ontvangen van God. In die eenvoud mag je er zijn, want God bemint je zoals je bent, onvoorwaardelijk.

Elke dag opnieuw geven wij ons moeite om los te komen van de schijn, om los te komen van iets wat ik mijn bezit noem: materieel, een overtuiging, een status. Dit loslaten begeleidt je je hele levensweg, want een mens is gauw geneigd een façade om zich heen op te bouwen die steunt op eer, bezit en macht, maar het geeft je geen gevoel van zekerheid, geen geborgenheid. Pas echt vrij word je als je het leven leert aanvaarden met z´n mooie en minder mooie kanten. Pas als je beseft dat God je bemint zoals je bent, zonder façade, zonder schijn, pas dan leer je jezelf kennen en aanvaarden en kun je de ander ook de ruimte geven te zijn zoals hij is.

Geen tijd?

Er was eens een man die op een dag ontdekte dat hij een schaduw had. Hij werd zo bang dat hij begon te rennen om zijn schaduw kwijt te raken. Toen hij na een paar dagen nog steeds op de vlucht was, liet zijn kracht hem in de steek en viel hij dood om. Wat had hij kunnen doen om de angst voor zijn eigen schaduw kwijt te raken? Als hij in de schaduw van een grote boom was gaan zitten, had hij een beetje rust gevonden en gemerkt dat de boom zijn schaduw in zich opgenomen had. Hoeveel te meer zal God, als wij even stil staan bij waar wij mee bezig zijn en ons tot Hem wenden, onze schaduw liefdevol aannemen en omvormen?Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu