Het jaar 1923 was een sleuteljaar voor de Nederlandse Karmel. Het studiehuis te Merkelbeek werd geopend, evenals de middelbare scholen te Oldenzaal en Oss. In Mainz werd de oude karmelietenkerk overgenomen en de lang gekoesterde droom een eigen missiegebied te verwerven werd eveneens gerealiseerd. Op 7 juli kwamen de eerste karmelieten aan in Malang, Indonesië. Na een moeilijk begin bleek het een bloeiend missiegebied. Naast de zielzorg en opbouw van een Indonesische kerk was er ook hier aandacht voor onderwijs. Om lagere en middelbare scholen te beheren werden diverse onderwijsordes en -congregaties (ursulinen, fraters van O.L. Vrouw, zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort) uitgenodigd.

Van 12 t/m 26 augustus wordt in de Indonesische Karmelprovincie op diverse plekken het 100-jarig jubileum gevierd. Daarbij is van de Nederlandse Karmelprovincie prior provinciaal Huub Welzen aanwezig en van het generaal bestuur prior generaal Míceál O’Neill en vicegeneraal voor Azië Benny Phang.

 

Op de foto: De eerste Karmelieten in Indonesië