De Karmel als levensweg

De Karmel is geen levens­verzekering. Ook geen mooi verhaal. Ook niet dat ik de verantwoordelijkheid voor mijn levensweg ontloop. Zeker ook niet dat ik mij, ophoud te verbazen over het leven dat mij geschonken is. Wat dan wel? Ik denk dat de Karmel als levensweg bete­kent, dat ik van dag tot dag leer mijn levensweg te lezen met Gods ogen. Leren leven vanuit God. Of met heel andere woorden: dat ik probeer te leven voor zijn Gelaat.

Dat betekent allereerst, dat ik mijn leven zoals ik u dat schetste, wil verstaan als ge­vormd door Hem. Ik leef in Zijn hand. Ie­der moment tracht Hij mij uit het niets te voorschijn te wurmen zodat ik er ben. Wij leven in zijn hand. Dat besef dat komt ons niet zomaar aanwaaien. Er is stilte en een­zaamheid voor nodig om dat te gaan besef­fen. Blijven in je cel. Je bezinnen in de Schrift. In gebe­den waken. Buitengewoon goede aanwijzingen om uit die levenslange coma te ontwaken. De Karmel is een oe­fenschool waar ik wakker geschud word, wakker gestoten word tot dit besef: Jij vormt mijn leven. Jij weeft mij in de schoot van het leven.

Een tweede wat ik leer in de school van de Karmel is: leren leven vanuit Gods verlangen, Gods wil. Wat zou God van mij vragen? Uw wil geschiede. Mij geschiede naar Uw woord. Leren mee ademen met de Liefde, meebewegen met Zijn bewogen­heid. Ook dat komt mij niet zomaar aan­waaien. In de weder­waardigheden van mijn leven zal ik geduldig proberen Zijn wil te lezen, te ont­dekken, Zijn hand te er­varen. Dat vraagt een houding van gebed. Langzaam maar zeker Ieren mijn levens­weg uit handen te geven. Ik herinner mij flarden psalmen: 'Rol je levensweg op Wezer' zegt psalm 37; 'Wij zijn te gast bij hem', zegt een andere psalm; 'Jij weeft mij in mijn moeders schoot en in de schoot van de aarde', lees ik. Meegenomen door die woorden, die iedere dag weer door ons heen gaan, bid ik dat Jij mijn levens­gang voltooit. Eerst dacht ik dat ik op weg ging en dat ik ergens kwam. Gaan­deweg leer ik beseffen Komen laat Ik jullie in het land van de Karmel'. 'Ik heb jouw gebracht. Niet jij ging, maar Ik heb jou gedragen. Niet jij kwam, maar Ik heb jou gedragen. In jouw gaan en in jouw komen en in jouw levensweg heb Ik jou gedragen. Je wist het niet, maar je zult het weten: Komen laat Ik jou. Ik heb jou gebracht'.

Het moeilijkste wat de Karmel leert over de levensweg, is volgens mij dat de bete­kenis die ik aan mijn leven geef, niet de laatste betekenis is. Ik weet hoezeer ik ge­hecht ben aan het verhaal over mijzelf en het verhaal dat ik anderen laat vertellen. Dat geef ik niet graag prijs. Ik houd mijn levensverhaal graag in eigen beheer. Ik bewaak het met grote ijver. Ik word ver­drietig als anderen het net iets anders ver­tellen. Ik ben radeloos, wanneer mijn le­vens­verhaal in een crisis komt. De Karmel als levensweg is een levenslange oefening in loslaten, het loslaten van de eigen le­vensweg. Een zeer goede oefening daarin is het samenkomen: samenkomen in gebed en samenkomen in gesprek, zoals de Regel dat leert. Samenkomen, dat wil zeggen: op een vrolijke maar pijnlijke wijze mijn ei­gen levensweg relativeren. Samenkomen in het midden, dat van niemand en zeker niet van mij is. Samenkomen met het verhaal dat de ander is. De gemeenschap werkt als een zaag die aan de poten van mijn zelf­verhaal zaagt, een knaagdier dat aan mijn eigengereidheid knaagt en mijn apenliefde doorbreekt. Met de ogen van de ander le­ren kijken naar jezelf en tegelijk daar aan twijfelen, dat lijkt mij het beste. Gemeen­schapsleven is de moeilijkste maar de beste oefening. En ook de mooiste. Ik laat mij los­weken uit mijn zelfbeelden. Het moet er eens van komen.' Aap wat heb je mooie jongen,' dat liedje kun je niet zingen tot je dood. 'Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het land' is goed voor minderjarigen, niet voor de mensen die hun levensweg ernstig nemen. De Karmel als levensweg is een weg voor volwassenen.

En dan de onvolprezen stilte. 'In stilte werken' zegt de Karmelregel, in afwach­ting van de Messias. Zijn verhaal over ons zal doorslaggevend zijn. 'Ik ken jou niet. 'Maar ik heb drie keer per dag gebeden: Heer, Heer'. 'Toch ken ik jou niet. Jou ken ik wel. Mij? Ik weet nergens van. Vertel eens'. 'Zonder dat je het wist heb je mij geholpen, gezien, bezocht, te drinken ge­geven. Jou ken ik.' We weten niet hoe het zal lopen. Onze levensweg is in Gods hand. Wij zullen nooit kunnen vertellen wie wij zijn om deze eenvoudige reden: het zal ons verteld worden. Laten wij dus in stilte aan het werk gaan, zoals de Regel zegt. 'Deze weg is heilig en goed. Ga hem.' Vergeet alle zelfverhalen, vergeet alle zelf­bespiegelingen. Tracht te leven voor het gelaat van God. Ga de weg van de stilte. Ga de weg van het niets, de kruis­gang van het niets. Staan voor zijn gelaat. Het verlies van de verbeelding, het verlies van de zelfgeknoopte draden, het verlies van de strikken waarin wij onszelf verstik­ken. Vrijkomen voor Hem. Verschijnen voor Zijn Gelaat. Geen ander bestaan heb­ben dan gezien te zijn door Hem.

Kees Waaijman, 18 april 1998

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.