Paaszondag

Johannes 20, 1-9

Vanmorgen, op deze eerste dag van de week, neemt de evangelist ons mee naar een tuin. Het is nog vroeg; het is nog donker en alles is nog stil. Als we voorzichtig om ons heen kijken, zien we dat de bomen in de tuin zich als donkere silhouetten aftekenen tegen een hemel die langzaam lichter wordt. Dan zien we ook dat deze tuin geen gewone tuin is. Het is een graftuin. We bevinden ons op een plaats waar de dood centraal staat.

Johannes vertelt dat de vrouw, die we daar gehaast haar weg zien zoeken, Maria van Magdala is. Alleen met haar verdriet is ze op weg naar het graf van haar gestorven vriend. Haar enige drijfveer is haar verlangen naar hem die ze al vanuit Galilea gevolgd is. Ze was ook bij zijn dood en begrafenis. Ze kan hem niet missen, want ze heeft hem leren kennen als iemand waar ze op kan bouwen. Ze gelooft in hem; ze vertrouwt hem. En ondanks haar weten dat hij gestorven en begraven is, kan ze niet anders dan hem zoeken. Het is haar hoop en haar vaste vertrouwen dat haar de weg doet vinden door die stille tuin. Bij het graf gekomen ontdekt ze tot haar schrik dat de steen is weggerold. Ze gaat niet naar binnen, maar rent direct naar de anderen om hun dat te vertellen: ze hebben hem weggehaald!

Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield gaan met haar terug. Zij gaan wel het graf in en als ze alles gezien hebben gaan ze terug naar huis. Maria echter blijft bij het graf en ze huilt.

In het hele gebeuren dat we hier voor ogen hebben proef ik a.h.w. een verbinding met het mooiste liefdeslied dat de Schrift ons biedt en dat op het joodse paasfeest in de synagoge gelezen wordt. Doorheen dit verhaal klinken voor mij de woorden:

..hij was weg, mijn lief was weggegaan.
Een duizeling beving mij toen ik zag dat hij er niet meer was.
Ik zocht hem, maar ik vond hem niet,
ik riep hem, maar hij antwoordde niet.

Maar… dit is niet het hele verhaal. Want als Maria de engelen bij het graf antwoord geeft op hun vraag en zegt dat ze huilt omdat ze haar Heer hebben weggehaald en ze niet weet waar ze hem hebben neergelegd, kijkt ze om. Wat Johannes ons hier vertelt is, geloof ik, heel wezenlijk. Hij verkondigt ons met deze woorden de Blijde Boodschap van Pasen. Hij vertelt ons, dat in het contact met het Heilige, met het Enige dat ons heel maakt, de verandering in ons kan gebeuren.
Maria ziet de engelen; boodschappers van verre. Ze ziet ze echt; ze communiceert met hen en terwijl ze dat doet ziet ze om. Ze keert de dood de rug toe en ze staat oog in oog met het leven. Alleen, ze weet het nog niet. Ze ziet het nog niet.


Pas als Hij die tegenover haar staat, haar naam roept: Maria, en daarmee haar diepste wezen tevoorschijn roept; daarmee haar eigenlijke zijn laat opstaan, klinkt haar antwoord: Rabboeni: mijn Meester! Met dit antwoord drukt ze zich uit als leerling tegenover haar leraar, een verhouding die in de joodse traditie een volledige ontmoeting inhoudt. Mijn Meester! Met dit antwoord laat ze ons horen dat haar geloof en vertrouwen in Hem helemaal bewaarheid wordt. En ze weet het: Hij leeft. Hij leeft en ik zal leven. Ik zal leven in hem.

Zullen wij leven in hem?
Vannacht hebben we het doopwater opnieuw ontvangen. Opnieuw hebben we Hem onze naam horen roepen. Opnieuw is ons diepste wezen tevoorschijn geroepen: jij; jij zult er voor altijd zijn; sta op; leef! Ik leef en jullie mogen leven! Wij mogen leven in Hem. Wat dat precies betekent?
Eigenlijk weet ik het niet. Voor mij is het een geheimvol vermoeden dat niet te vatten is. Ook niet in woorden. En toch..
‘Leven in Hem’ is zoveel meer dan ‘niet dood zijn’. Ons hopen en verlangen kan uit zichzelf niets. Alleen Hij die leeft kan het veranderen. En daarom: wat kunnen we anders doen dan in vertrouwen te wachten en leren stil en vol aandacht te liggen in een mooi misschien? Maar… wel in zijn armen, om samen ‘naar de sterren te kijken en daarheen langzaam te worden opgericht’. Amen.
 
Wilma Snoeijer

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.