Karmel Nederland

Jubileumwandeling Kloosterpad

Op zondag 5 november vindt weer de Herfstwandeling van het Kloosterpad Zenderen plaats. Deze keer staat de wandeling in het teken van het 10-jarig jubileum.

Lees meer

Muzikaal Kloosterpad Zenderen

 Op zondag 17  september a.s. vindt voor de vijfde keer het Muzikaal Kloosterpad plaats.

Lees meer

Brochure Missie en Evangelisatie

De internationale commissie Evangelisatie en Missie heeft een brochure uitgegeven met bezinningsteksten.

Lees meer

Internationaal Congres Justice and Peace

Van 22 tot 29 juli nam Herman Scholte Albers deel aan een internationaal congres over Justice and Peace.

Lees meer

Karmelfeeest

16 juli is de Karmelitaanse feestdag ter ere van Maria, Moeder en luister van de Karmel. In diverse kloosters zal er aandacht besteed worden aan dit feest.

Lees meer

Nieuw Bestuur, 20 mei 2017

Het kapittel van de Nederlandse Karmelprovincie, bijeen in Denekamp, heeft op zaterdag 20 mei een nieuwe bestuur gekozen.

Lees meer

Herdenking 75e sterfdag Titus Brandsma

Op woensdag 26 juli vindt in het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen de herdenking van de 75e sterfdag van Titus Brandsma plaats. Voor meer info en aanmelding:

Lees meer

Kroniek van de Karmel

Op donderdag 26 januari 2017 werd in de Karmel van Boxmeer het eerste exemplaar van het lijvige boekwerk ‘Kroniek van de Karmel in Nederland – 1840 tot 1970’ aangeboden aan de prior provinciaal, Jan Brouns

Lees meer

In memoriam Johan Strijtveen

Op woensdag 11 januari overleed in het karmelklooster te Almelo pater Johan Strijtveen.

Lees meer

In memoriam Gijs Megens

Op vrijdag 6 januari overleed in het karmelklooster te Zenderen pater Gijs Megens.

Lees meer

Kloosterweekend Karmel Noord

Van vrijdag 9 t/m zondag 11 december 2016 organiseert Karmel Noord een kloosterweekend rondom het thema ‘Wat bezielt je?’

Lees meer

Nieuw boek Huub Welzen: Tasten naar het Geheim

Bij Berne Media is een nieuw boek van Huub Welzen uitgegeven, getiteld: Tasten naar het Geheim. 62 oefeningen in Bijbelse Spiritualiteit.

Lees meer

George Zeegers overleden

Op zondag 18 september overleed in Oss pater George Zeegers. Lees hier het in memoriam.

Lees meer

Jan Bootsma overleden

Op zaterdag 3 september overleed in Eelde-Paterswolde pater Jan Bootsma. Lees hier het in memoriam.

Lees meer

Theo Menting overleden

Op donderdag 1 september overleed in het klooster in Zenderen pater Theo Menting. Lees hier het in memoriam.

Lees meer

Priesterwijding Luc Janssens

Op zaterdag 15 oktober is onze medebroeder Luc Janssens tot priester gewijd.

Lees meer

Muzikaal Kloosterpad

Op zondag 11 september a.s. vindt voor de vierde keer het Muzikaal Kloosterpad plaats . Op 4 verschillende locaties langs het Kloosterpad Zenderen worden concerten gegeven.

Lees meer

Brief b.g.v. Jaar van Barmhartigheid

Onlangs verscheen een brief van de Fernando Millan Romeral (Prior Generaal O.Carm.) en Saverio Cannistrà (Generaal Overste OCD) b.g.v. het Jaar van de Barmhartigheid.

Lees meer

Zr. Adriana Rekelhof overleden

Op zaterdag 6 augustus overleed in KVH St. Anna te Boxmeer zr. Adriana Rekelhof. Lees hier het in memoriam.

Lees meer

Karmelfeest 16 juli

Op 16 juli viert de hele Karmelfamilie wereldwijd het Karmelfeest, het feest van onze Lieve Vrouwe van de Berg Karmel: Mater et decor Carmeli, Moeder en luister van de Karmel.


Titus Brandsma Lezing

Op 10 juni vindt de Titus Brandsma Lezing 2016 plaats en wordt uitgesproken door Rik Torfs, rector KU Leuven.

Lees meer

Geschiedschrijving Karmel

Binnenkort verschijnt het boek 'Geschiedschrijving Karmel Nederland', geschreven door dr. Antoine Jacobs.

Lees meer

Constant Dölle 100 jaar

Vandaag, 12 februari, viert pater Constant Dölle zijn 100ste verjaardag! 

Lees meer

Titus Brandsma ereburger gemeente Oss

Titus Brandsma is uitgeroepen tot ereburger van de stad. Precies 125 jaar geleden kwamen  de Karmelieten in 1890 naar Oss. Titus Brandsma was verantwoordelijk voor .....

Lees meer

Slotsymposium Teresa van Avila

Op 10 oktober 2015 vond in de Groenmarktkerk het slotsymposium plaats van de herdenking van de 500ste geboortedag van Teresa van Avila.

Lees meer

Oriëntatieweekend Boxmeer

Denk jij wel eens na of broeder of zuster worden iets voor jou is? Meld je dan aan voor het oriëntatieweekend voor (jong)volwassenen in het Karmelietenklooster te Boxmeer.

Lees meer

Karmelfeest

Op 16 juli is in de diverse Karmelcommuniteiten het feest van de Karmel gevierd. Kijk onder Lees meer voor enkele overwegingen gehouden tijdens Karmelfeest.

Lees meer

Extra onderdelen Studieweek Mystiek

Aan de Studieweek Mystiek, die gehouden wordt van 6 t/m 9 juli, zijn enkele extra onderdelen toegevoegd.

Lees meer

Open Kloosterdag 14 juni

In heel Nederland zullen op zondag 14 juni kloosters hun poorten openen. U kunt horen en zien hoe religieus leven in deze tijd, in eenvoud en verbondenheid en gekleurd vanuit het eigen charisma van de gemeenschap beleefd wordt.

Lees meer

Lentewandeling Kloosterpad

Op zondag 17 mei is de Lentewandeling van het Kloosterpad Zenderen. Uitgangspunt van de wandelroute is het rijke religieuze erfgoed in combinatie met de prachtige natuur van Hertme en Zenderen. De route heeft 3 afstanden nl  5 – 8 en 11 km.<

Lees meer

Tentoonstelling Teresa van Avila

Op 1 mei is in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven de tentoonstelling "Het kasteel van de ziel. In het spoor van Teresa van Avila" feestelijk geopend.

Lees meer

Eeuwfeest Teresa van Avila

Op 28 maart werd in het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen herdacht dat 500 jaar geleden Teresa van Avila werd geboren. Voor een sfeerimpressie: Fotoalbum Eeuwfeest Teresa<

Lees meer

Brief Generaals Jaar Godgewijde leven

Naar aanleiding van het jaar van het godgewijde leven hebben Prior Generaal Francisco Millan-Romeral O.Carm en Generaal Overste Saverio Cannistra OCD een brief geschreven voor de Karmelfamilie.

Lees meer

Nieuwsbrief collatie

De nieuwste aflevering van Collatie - Tijdschrift voor Moderne Devotie - is geheel gewijd aan de persoon en het oevre van dr. Rudolf van Dijk o.carm, die op 22 januari jl. overleed.

Lees meer

Kennismaken met de Karmel

Geïnteresseerd in de Karmel? Kom dan naar de kennismakingsdag op 2 mei in het Karmelietenklooster in Boxmeer.  Meer informatie: Kennismaking


Brief Paus Franciscus eeuwfeest Teresa van Avila

Op 15 oktober schreef paus Franciscus een brief over de betekenis van Teresa van Avila aan de bisschop van Avila b.g.v. het eeuwfeest van haar geboorte op 28 maart 2015.

Lees meer

Inleiding Kees Waaijman Vriendendag Titus Brandsma

Op de vriendendag van Titus Brandsma hield Kees Waaijman een inspirerende voordracht onder de titel: ‘Wat kan Titus Brandsma betekenen voor onze tijd’.

Lees meer

Herfstwandeling Kloosterpad

Op 2 november vindt in Zenderen de Herfstwandeling van het Kloosterpad plaats. Start vanaf 9.00-14.00 uur bij De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, Zenderen. De wandeling is in 3 afstanden te lopen.

Lees meer

Geert Groote Prijs voor Rudolf van Dijk

Op 2 oktober kreeg Rudolf van Dijk de Geert Groote Prijs uitgereikt in Deventer voor zijn verdiensten in het onderzoek naar de 'Moderne Devotie'.

Lees meer

Vriendendag Titus Brandsma

Op 20 september 2014 wordt de eerste Vriendendag Titus Brandsma gehouden.

Lees meer

Bezinningsprogramma 2014-2015

Het bezinningsprogramma 2014-2015 van het vormingshuis in Boxmeer is gereed. U leest het Bezinningsprogramma 2014-2015


Bisschop Vital Wilderink O.Carm. overleden

Op 11 juni overleed ten gevolge van een noodlottig ongeval bisschop Vital Wilderink O.Carm. in Brazilië.

Lees meer

Kloosterserie RKK

Op zaterdag 3 mei was de kloosterserie van RKK gewijd aan het karmelklooster in Boxmeer.

Klik hier voor de uitzending.


Kloosterserie Bidden

Nicola van de Rakt en Falco Thuis hebben meegewerkt aan een special van Kloosterserie over bidden.

Lees meer

Raam kathedraal Roermond onthuld

Op Paaszondag is in de kathedraal van Roermond aansluitend aan de plechtige hoogmis dit raam onthuld.

Lees meer

Op doortocht

Onlangs verscheen het boek "Op doortocht. Karmel Titus Brandsma, Heerlen." Op doortocht gaat over de Karmel Titus Brandsma in Heerlen waar in 1968 bevlogen kloostervrouwen een experiment startten ...

Lees meer

Bezinningsdag over psalm 22

Op 12 april vindt er onder leiding van Kees Waaijman een bezinningsdag plaats over psalm 22 met als titel "Waarom heb je mij verlaten?"

Lees meer

Speling

Op onze pagina Speling vindt u informatie over het nieuwe jaarthema van Speling. Het thema voor 2014 is Waarover praten wij? – En waar gaat het over? Lees meer op Speling


Karmelkunst

Op de pagina Karmelkunst kunt u een nieuw artikel lezen dat verhaalt over Dionysius.
Lees meer op Karmelkunst


De Elisa, een kerk van mensen

Op zaterdag 7 september is in de Elisakerk te Almelo b.g.v. het eerste lustrum van de Elisaparochie het boek De Elisa, een kerk van mensen gepresenteerd.

Lees meer

Titus Brandsma Award 2013

De Indiase journalist Anto Akkara heeft de Titus Brandsma Award 2013 ontvangen die hem werd toegekend door de ICOM, de Internationale Christelijke Organisatie voor de Media.

Lees meer

Toekenning Theologie Publicatieprijs 2013

Op 21 juni is de Theologie Publicatieprijs 2013 is toegekend aan Kees Waaijman voor zijn boek: Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte. De spiritualiteit van paslm 119.
Lees hier het juryrapport

Lees meer

Bezinningsweken Vormingshuis

Het jaarprogramma 2013-2014 van het Vormingshuis in Boxmeer is gereed. Informatie over de vijf bezinningsweken in 2013 en 2014 vindt u hier:  Bezinningsprogramma 2013


Lezing: Betekenis Titus Brandsma wereldwijd

Tijdens het ochtendprogramma van de Titus Brandsma Lezing, die gehouden werd op vrijdag 7 juni,  hield Falco Thuis een interessante lezing over de betekenis van Titus Brandsma wereldwijd.  

Lees meer

Tekst Titus Brandsma Lezing 2013

De tekst van de Titus Brandsma Lezing 2013 die dit jaar verzorgd werd door Mieke van Hecke is te downloaden op: http://www.titusbrandsmainstituut.nl/ned/uitgaven/e-b


Nominatie boek Kees Waaijman

Het boek van Kees Waaijman Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte. De spiritualiteit van paslm 119 is genomineerd voor de Theologie Publicatieprijs 2013.

Lees meer

Getijden bidden

Op 8 juni vindt onder begeleiding van Kees Waaijman in het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen de bezinningsdag Getijden bidden plaats.

Lees meer

De weg die voor mij bestemd is

In het nieuwsbulletin van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk schreef Luc Janssens, priesterstudent voor de Karmelieten, een artikel over zijn roeping. Lees de tekst op deze website onder Roeping, Ervaringsverhalen, De weg die voor mij bestemd is


Glossy Thomas

Vanwege het 25-jarig bestaan van de stichting Thomas a Kempis te Zwolle is er begin april een glossy verschenen over Liefde, mystiek en levenskunst.

Lees meer

Kloosterpad Zenderen

Op 5 mei vindt in Zenderen in het kader van het Kloosterpad weer de Lentewandeling plaats.

Klik hier voor meer informatie. Klik vervolgens op 'seizoenswandeling'.


Reeks Karmelitaanse Vorming

In de Reeks Karmelitaanse Vorming is in februari 2013 als nr. 22 een nieuwe aflevering verschenen: Aldoor een gelukkige mensch.

Lees meer

Afscheid Amstelveen

Lees meer

Radiointerview Rudolf van Dijk

Op 11 januari heeft de EO op radio 5 in het programma 'Eye Opener' een interview met Rudolf van Dijk uitgezonden naar aanleiding van het verschijnen van het boek "Twaalf Kapittels, ..."

Lees meer

Boek over Moderne Devotie

Op 17 december is het nieuwste boek van Rudolf van Dijk over Moderne Devotie verschenen. Het boek is getiteld: Twaalf kapittels over het ontstaan, bloei en de doorwerking van de Moderne Devotie.

Lees meer

Gebed Generaal Kapittel

Van 3 t/m 20 september 2013 vindt in Sassone, Italië het Generaal Kapittel van de Karmel plaats. Ter gelegenheid hiervan heeft de voorbereidingscommissie een gebed gemaakt.

Lees meer

Jaarverslag TBI

Het jaarverslag van 2011 biedt een overzicht van de werkzaamheden van de staf in 2011.

Lees meer

Verhuizing Titus Brandsma Instituut

Op 24 augustus a.s. verhuist het Titus Brandsma Instituut naar de 6e etage van gebouw Mercator II van de Radboud Universiteit.

Lees meer

Speling

Voor Spelinglezers en geïnteresseerden starten er dit najaar diverse Speling-leesgroepen.

Lees meer

70ste Sterfdag Titus Brandsma

Op 26 juli is het 70 jaar geleden dat Titus Brandsma overleed.

Lees meer

Elia

Op 20 juli gedenkt de Karmelorde de profeet Elia.

Lees meer

Sanny Bruijns in Jeugdjournaal

Sanny Bruijns was samen met haar nichtje Marleen te zien in het jeugdjournaal van zondag 24 juni.

Lees meer

Interview Esther van de Vate en Marion Loermans

In het kader van de Open Kloosterdag is Esther van de Vate geïnterviewd in de radiouitzending "De zondag van Van Willigenburg" van RKK. Marion Loermans was te gast in het RTV Oost praatprogramma van "En dan nog even dit".

Lees meer

Fotoalbum Afscheid Dordrecht

Lees meer

Interview Zr. Bernarda

In het kader van de Open Kloosterdag op 24 juni heeft RTV Oost een interview gehad met zr. Bernarda Weersink uit Zenderen. Onder lees meer kunt u het interview beluisteren.

Lees meer

Afscheid Karmelieten Dordrecht

Op zondag 17 juni heeft de Karmel in een indrukwekkende viering gevolgd door een gezellig samenzijn afscheid genomen van de parochie in Dordrecht.
Klik voor het artikel van de KNR over het afscheid en de overweging in de afscheidsviering hieronder

Lees meer

Bezinningsdag Ecce Homo

Op 31 maart 2012 vindt er in het Titus Brandsma Memorial een bezinningsdag plaats met als thema Ecce Homo. Hein Blommestijn zal de dag begeleiden.

Lees meer

Terug

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.