Overweging

Overweging naar aanleiding van Johannes 20, 19-23

Christenen vieren op de vijftigste dag na Pasen het hoogfeest van Pinksteren, de gave van de heilige Geest. Joden vieren op de vijftigste dag na Pesach de gave van de Tora, de Schrift. De Geest en de Schrift, een schitterende twee-eenheid.
Wij zijn hier verzameld, zoals iedere zondag, in de ruimte van de Schrift. Hoeveel ruimte krijgt de Geest in ons luisteren naar de Schrift? Laten we op dit hoogfeest van Pinksteren een moment stilstaan bij deze vraag. We doen dat aan de hand van het Pinkster-evangelie, dat we zojuist hoorden lezen.

De leerlingen zijn bijeen in een afgesloten ruimte, de deur is op slot. Dan staat plotseling de Verrezene, onze leraar, in hun midden en ademt over hen de Geest van God: ‘Vrede, vreugde, leven, vergeving.’ Hiermee opent de Geest van de Verrezene de gesloten ruimte.
Voor ons die dit vandaag lezen een beeldverhaal. Het helpt ons nadenken over de twee-eenheid van letter en geest. Wat gebeurt er met de gesloten ruimte van de Schrift, waar wij bijeen zijn, wanneer de Verrezene er binnenkomt?


Als Hij de ruimte van de Schrift binnenkomt, zegt Hij: ‘Vrede! Nogmaals zeg Ik jullie: Vrede!’ Dit geldt ook voor de Schrift. Zij ademt een sfeer van vrede. Al wordt er ook verteld over oorlogen, al horen wij van vijandschap, al is er sprake van wreedheid, de Schrift zegt ‘Vrede!’ Want alles aan de Verrezene zegt: ‘Vrede, het is genoeg geweest! Vrede, nooit meer oorlog!’ Met heel zijn geschonden lijf zegt de Verrezene: ‘Vrede!’ Na de dood van Jezus is één ding absoluut duidelijk: ‘Geen oorlog meer, nooit meer, geen buitensluiting, geen discriminatie, genoeg is genoeg. Vrede!’ De Schrift maakt vredestichters van ons.
Maar er is meer. Toen de leerlingen het gewonde lichaam van de Verrezene zagen, werden zij vervuld van vreugde. De Verrezene brengt alleen al met zijn verschijning een sfeer van vreugde teweeg in de afgesloten ruimte van de leerlingen. Hetzelfde gebeurt, wanneer Hij verschijnt in de ruimte van de Schrift. Wie in zijn geest de Schrift leest, ervaart een opwaartse beweging: vreugde. De Schrift drukt niet omlaag, drukt niet terneer, maar tilt op, geeft lucht. Al is het maar voor een ogenblik, je komt je eigen zwaartekracht te boven, even ontstijg je aan je eigen zwaarwichtigheid. Vreugde, verrijzenis. Hoeveel verwondingen en open zenuwen we ook tegenkomen in de Schrift, in de geest van de Verrezene is er vreugde.

Wanneer de geest van Jezus binnenkomt in de ruimte van de Schrift, dan gaat zij van binnenuit open: vrede, vreugde, en bovenal: levensadem. Hij ademt over hen: ‘Ontvang de heilige Geest.’ De Schrift stroomt vol levensadem, vol van de heilige Geest. Zoals toen wij geboren werden: er kwam levensadem in onze neus. Zo blaast de Verrezene levensadem in deze ruimte, waarin wij bijeen zijn en luisteren naar de Schrift. Want dat is de kern van de Schrift: dat we eruit leven. Geen dode letter, geen dwangbuis, maar levensadem. Prachtig, hoe de Schrift in ons tot leven komt, als wij uit haar gaan leven. Leven, Geest van God, heilige Geest, dat is het wezen van de Schrift.

En ten slotte: vergeving. ‘Vergeef elkaar je misstappen en vergrijpen’, zegt de Verrezene. Niet door neerbuigend te zijn: ik vergeef jou wat jij misdeed. Nee, zoals onze leraar zelf dat deed, onze verrezen heer en meester. Hoe deed Hij het, vergeven? Door zich onder onze zonden te plaatsen. Hij nam de schuld op zich. Hij was het lam dat de zonden van de wereld draagt en wegdraagt. Geen neerbuigendheid, maar plaatsvervanging. Hij nam op zich wat wij misdeden. Zoals een Russische staretz in een van de romans van Dostojewski zegt: ‘Allen zijn wij zondaars, en ik het meest van allen.’ Deze staretz was een echte christen, een verrezen christen. Hij plaatste zich onder de zonden van allen, en droeg ze weg, voorgoed de wereld uit. Alles in de Schrift zegt van nu af: ‘Vergeving’. Ook als er soms iets staat van schuld, veroordeling en afrekening, dan nog ademt zij vergeving. Wij nemen de verantwoordelijkheid van allen op ons.

Wanneer de Verrezene de gesloten ruimte van Schrift binnenkomt, dan is het Pinksteren. De ruimte wordt vervuld van vrede, vreugde, leven en vergeving. We komen op adem.
Bidden wij dat de Geest van God de ruimte van de Schrift zo herschept, dat zij vervuld wordt van vrede, vreugde, levensadem, vergeving.


Kees Waaijman


Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.