Overweging

Marcus 9, 2-10                 


Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee omhoog naar een steile berg. Op zichzelf. Zij alleen. Het is alsof zij boven het platte vlak uitgetild moeten worden, aan zichzelf onttrokken en aan de bekende werkelijkheid. Zij moeten meegenomen worden naar een totaal ander niveau. Een niveau waar zij kunnen gaan zien, want vóór hen wordt Hij veranderd van gedaante. Het lijkt wel of ze plotseling diezelfde Jezus die ze al lang kennen ineens in zijn werkelijke gedaante ontdekken, hoe zij zijn goddelijk waardigheid gaan zien, terwijl het toch nog steeds dezelfde mens is. Zijn klederen worden glanzend, heel wit. Op een of andere manier zien ze Hem in een totaal ander licht. In Hem licht het gelaat van God op. En vervolgens zien ze Jezus in gesprek met Elia en Mozes. Ze zien Hem in gesprek met de traditie van de schrift, de traditie van het Joodse volk. Elia en Mozes: twee figuren die heel dicht bij God leefden, en die dat Gelaat van God gezien hebben.

Maar dan komt er ineens een omslag. Ten antwoord op wat er gebeurt zegt Petrus tot Jezus: ‘Rabbi, hoe goed is het ons om hier te zijn. Laat we drie tenten maken’. ‘Want’, staat er dan,  ‘hij heeft niet geweten wat te antwoorden, want ze geraken buitengewoon bevreesd’. Wat er gebeurt, wat de drie apostelen zien, brengt hen in een angst, in een vrees waar ze niet mee uit de voeten kunnen. Het doorbreekt hun normale manier van zien, hun normale manier van denken en Petrus wil dat onmiddellijk weer terugbrengen tot een bewoonbare wereld waar ze thuis kunnen zijn. Een wereld die hun bekend is: drie tenten waarin je je vestigen kunt, waar je houvast hebt, waar je veiligheid hebt. Want het is buitengewoon onveilig, daarboven op die steile berg, geconfronteerd met die werkelijkheid van God. En staat er dan: het geschiedt dat een wolk hen overschaduwt en er geschiedt een stem vanuit een wolk: ‘Dit is mijn beminde zoon, hoort naar Hem’. Hun angst wordt opzij gezet doordat ze de betekenis krijgen te horen van wat ze zien: dit is mijn beminde zoon, luister naar Hem. Die werkelijkheid van Christus, die werkelijkheid van God die in Hem oplicht en die zichtbaar is, die heeft een betekenis. Hij is het object van Gods liefde, Hij is Gods liefde die mens geworden is.

Maar als ze dan weer om zich heen kijken, zien ze niemand meer dan alleen Jezus bij hen. Ze komen weer terug in die werkelijkheid die ze kennen, die ze menen te kennen. Maar dan gebiedt Jezus hun het aan niemand te vertellen wat ze gezien hebben. Ze mogen het niet terug brengen in een ik-verhaal waarmee ze naar andere mensen toe kunnen gaan met woorden als ‘moet je eens horen wat wij meegemaakt hebben’. Dat ik-verhaal dat werkt niet meer, want ze moeten wacht tot de mensenzoon uit de doden zal opstaan. Ze zijn in dat schouwen van Jezus geconfronteerd met zijn dood, met hun eigen dood, met het wegvallen van al dat veilige, dat houvast dat wij leven noemen, waar we ons op kunnen beroepen, waarvan wij menen dat het van ons is. Geconfronteerd met die werkelijkheid van Jezus zijn ze gedwongen om hun eigen manier van kijken los te laten. Om hun eigen manier van denken los te laten. Voortdurend moeten wij de manier van denken en kijken naar onszelf loslaten. We zijn voortdurend bezig onze eigen identiteit te construeren, te denken en te zeggen wie we zijn, terwijl we absoluut niet weten wie we zijn in Gods ogen. Laat staan dat we andere mensen kennen. We zijn steeds bezig om die ander te bepalen: ‘Jij bent zus, en jij bent zo’. We proberen elkaar voortdurend in te passen in dat veilige kader van ons eigen denken en ons eigen zien. Met gevolg dat we geen oog hebben voor die goddelijke werkelijkheid die in de ander te zien is, oplicht.

Bidden wij dat onze blindheid doorbroken wordt, dat we gaan zien. Die werkelijkheid van Christus, die werkelijkheid van God die te zien is in onszelf en in ieder mens die op ons pad komt.

Hein Blommestijn


Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.