Overweging

Mattheüs 14, 22-33      


Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel,
mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid,
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.

Tussen angst en vertrouwen zochten en zoeken mensen hun weg door het leven. Als het jong van een adelaar zoeken wij onze weg in een wereld die mooi, groot en geweldig is, maar tegelijkertijd angstaanjagend, wreed , onmenselijk en gevaarlijk. Lucht, aarde, water en vuur: je kunt ze niet vertrouwen. Huizenhoge watermassa’s storten zich onaangekondigd over het land en verslinden in enkele seconden duizenden mensen, dieren, bomen, flatgebouwen, bruggen en viaducten. Vuur en lava, aardbevingen, orkanen en wervelwinden verslinden in een mum van tijd wat generaties van mensen in eeuwen hebben opgebouwd. De natuur, hoe fascinerend ook, is niet te vertrouwen.
En dan hebben we het nog niet over de mens aan wie dit alles is toevertrouwd. ‘Bijna een koning heb Jij hem gemaakt’, zegt psalm 8. Onbetrouwbaar is hij, weten we uit eigen ervaring. Mensen verraden elkaar en laten elkaar om niets vallen. Ondanks mooie beloften voor de toekomst laten politieke leiders hun volk in de steek om zichzelf te verrijken. Zij vermoorden hun eigen volk en jagen onschuldige mensen op de vlucht. Zij sluiten vrede, maar zinnen op macht, op oorlog. En ook dichter bij huis worden we opgeschrikt door berichten over bekwame, respectabele mensen die achteraf onbetrouwbaar en corrupt blijken te zijn. En hoe betrouwbaar zijn we zelf? Durven wij elkaar nog wel te vertrouwen? Wat moeten wij dan met het woord van het evangelie van vandaag ‘Blijf kalm. Ik ben het. Wees niet bang’.

Nadat Jezus de mensen die Hem gevolgd zijn met vijf broden en twee vissen te eten heeft gegeven, trekt Hij zich terug op een berg om te bidden. Hij wil blijkbaar alleen zijn. Met enige dwang verzoekt Hij zijn leerlingen om per boot het meer over te steken. Zij zijn van huis uit gewend aan de wind en het water, maar als er tegen de avond een storm opsteekt worden zij bang. Nog erger wordt het als ze tegen de morgen een spook over de golven zien lopen in de richting van hun boot. Ze hebben niet in de gaten dat het Jezus is, totdat die zegt: ‘Rustig maar. Ik ben het. Wees niet bang’. In één klap slaat de doodsangst om in vermetel vertrouwen en Petrus zegt: ‘Heer, als U het bent, laat me dan over het water naar U toe komen’. En als Jezus zegt: ‘Kom!’ stapt Petrus overboord en loopt over de golven zijn Meester tegemoet. Als hij beseft wat hij doet en de kracht van de wind voelt, wordt hij bang, begint te zinken en roept: ‘Red mij. Ik verga!’ Jezus pakt hem bij de hand en zegt: ‘Kleingelovige, waarom heb jij getwijfeld?’
Petrus voelt dat het kan: lopen over water, soms even en dan weer niet. Het kan: je laten dragen op de vleugels van de adelaar, en even vliegen op eigen kracht. Soms lukt het je te laten dragen door mensen die van je houden en die je trouw blijven, ook als het leven onbarmhartig is en je alle kaarten uit de hand slaat.
Vertrouwen dat je gedragen wordt is geen aangeboren eigenschap of verworvenheid waardoor je alles aankan wat op je weg komt. Ook een zogenaamd rotsvast vertrouwen wordt telkens weer ondermijnd.
Vertrouwen is een proces van lukken en mislukken, van zorgeloos over water lopen zoals Petrus, en dan weer roepen om redding uit de benauwdheid. Het is je vastklampen aan valse zekerheden en dan weer durven leven met open handen.
Wat er gebeurt met ons, met deze wereld, is gruwelijk, mensonwaardig, maar als wij ons niet durven toevertrouwen aan de Onuitsprekelijke, en aan mensen die goed zijn, en zeggen: ‘Blijf kalm. Ik ben het. Kom maar’, dan vergaan wij zeker.

Bidden wij met allen die in deze wereld dreigen ten onder te gaan de woorden uit ons openingslied:
‘Leer ons vertrouwen. Ontheemd zijn wij en ongeborgen. Geschonden onze grenzen, alles is vervreemd. Gewond zijn wij. Leer ons vertrouwen’.

Laetitia Aarnink

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.