Overweging

Johannes 10, 11-18                 

‘Broeders en zusters, neem mij niet kwalijk dat ik met de deur in huis val, maar ik moet u melden: onze ziel is ter ziele! Had u gedacht dat u een onsterfelijke ziel had, door God geschapen en voor een eeuwig hiernamaals bestemd? Vergeet het maar! Onze ziel is ter ziele.’ Twee weken geleden stond het in de krant. Niet zomaar een krant, maar Trouw – toch een landelijke kwaliteitskrant van onverdachte huize. De ziel is ter ziele. Als levensbeginsel is de ziel er als je leven begint, maar ze verdwijnt als je leven ophoudt. Na je dood is er net zo min ‘iets’ als dat vóór je geboorte het geval was. Zo stond het in de krant, in Trouw.

Het is even wennen, temeer daar wij net dachten dat de ziel aan het terugkomen was van lang weggeweest. In de maand van de filosofie stond ze nog centraal. Misschien kunnen we de schade beperkt houden, als we ons realiseren dat een bepaald begrip van de ziel ‘ter ziele’ is. Maar waar blijven wij met wat wij als ons diepste verlangen kennen, vermoeden, ervaren, weten? Is dít niet juist onze ziel? Is niet heel de mensheid van alle eeuwen eensgezind in die ene intuïtie, dat ene starend en stamelend schouwen in het Mysterie van alle leven: dat wij deel uitmaken van het onvoorstelbaar, niet aan tijd noch aan ruimte gebonden Geheim waarvoor wij – om het te benoemen – talloze woorden uitproberen (van Allah tot Wezer), en waar pas zwijgen welsprekend is?
Zou die oerintuïtie ter ziele zijn? Of is de kreet de ziel is ter ziele de consequentie van een materialistische cultuur die slechts het bestaansrecht erkent van wat meetbaar, maakbaar, berekenbaar, haalbaar, bewijsbaar, ervaarbaar is? Er is een adagium dat zegt: iets bestaat als er een woord voor is. Er zijn in onze taal tal van woorden waarvan ziel de stam is. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat met zijn 50 banden op een lengte van 3,25 meter het grootste woordenboek ter wereld is, bevat 122 kolommen met duizenden woorden waarvan ziel de stam is. Is het dan niet zielig om voortaan met je ziel onder de arm te moeten lopen? Zijn onze ogen niet meer de spiegel van onze ziel? Kunnen wij ons niet langer met hart en ziel aan iets wijden? Is het gedaan met zielsmedelijden hebben, met zielsveel van elkaar houden, met zielsverwantschap? Zouden we nog zielsgelukkig kunnen worden? Of lijdt onze ziel voortaan een zieltogend bestaan bij de gratie van een woordenboek?

Ik stel deze vragen juist op deze zondag, de vierde van Pasen. Vandaag gaat het om onze ziel en zaligheid, om datgene wat mijn vader zaliger zo koesterde: onze ziel. In het evangelie dat ons zojuist verkondigd is, noemt Jezus zichzelf ‘de goede herder’. Het Latijnse woord voor ‘herder’ is pastor. Woorden als ‘pastor’ en ‘pastoor’ – soms met drie o’s uitgesproken – worden in allerlei kerkgenootschappen gebruikt om er de ‘geestelijke herder van de plaatselijke kudde’ mee aan te duiden. Een pastor moet geschoold zijn in pastoraat. Pastoraat betekent zielzorg. Het wezen van zielzorg is de zorg om de ziel. Voor zielzorg moet je geroepen zijn. Een goede zielzorger is immers iemand die iets heeft van ‘dé goede herder’. Daarom heet deze ‘zondag van de Goede Herder’ ook roepingenzondag en wordt er wereldwijd gebeden om roepingen voor ‘werkers in de Kerk…’ – ik citeer de brief van pater Eduard Kimman, nationaal directeur van Missio – ‘…parochievrijwilligers, pastorale werkers, religieuzen, diakens en priesters’. Gevraagd: Nieuwe herders voor verweesde kudden. Meld je aan.
Wat is een goede herder? Jezus geeft ons het antwoord: ‘Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen’ en ‘Ik geef mijn leven voor de schapen’. Deze woorden zijn ons overgeleverd als die van rabbi Jesjoea van Nazaret. In de liturgische context van de Paastijd krijgen ze een nieuwe dimensie. Het zijn ook de woorden van de Kurios, de verrezen Heer Jezus Christus, die de dood heeft gezien, die door de dood is heengegaan, die is opgestaan ten leven. ‘Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen’. Hiermee definieert Jezus kernachtig zijn zending van Godswege. ‘Ik ben de goede herder’. Het kan niet missen: Jezus van Nazaret is, vanuit God gezien, de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven. Jezus geeft zijn leven. Hij is de goede herder.
Wat is je leven geven? Om het antwoord te vinden stuiten wij op een moeilijke passage in het evangelie. Jezus zegt: ‘De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.’ Een typisch johanneïsch citaat. De evangelist Johannes munt uit in paradoxen: schijnbare tegenstellingen die enerzijds iets oplichten van het geheim en het anderzijds verborgen houden. Twee aspecten zijn duidelijk. De liefde van God strekt zich uit naar wie zijn leven geeft. In de liefde van God je leven geven impliceert dat je het leven terug ontvangt. Deze beweging van leven geven – leven terugnemen en ontvangen gebeurt in volmaakte vrijheid. Het komt mij voor dat Jezus tegelijkertijd op twee niveaus over leven spreekt. Over leven in menselijke zin, zoals Hij het gaf in zijn vrijwillige opgang naar de kruisdood, maar ook over leven in goddelijke zin, zoals Hij het geeft in de zending van zijn Geest.

Pinksteren wordt al sinds de eerste eeuwen beschouwd als de geboortedag van de Kerk als kuriakè, de ‘gemeenschap van de Kurios’. Sinds het eerste Pinksterfeest ontvangt de Kerk het leven van de Verrezene. Sinds de explosieve ontplooiing van zijn Geest heerst er pastoraat, geeft de Goede Herder leven aan zijn kudde wereldwijd en wordt onze ziel gevoed met dat onstuitbare verlangen: verenigd te worden met het doel van ons leven dat er tevens de bron van is. Het ware pastoraat is dan ook niet de vrucht van kerkelijke herindeling, parochiefusies en pastorale-eenhedenconstructies. Het ware pastoraat is de vrucht van elkaar Gods leven gunnen, door elkaar te begeleiden in die ene pastorale kernvraag: wat moet ik met mijn ziel en zaligheid?
Laten wij daarom bidden met de grote Griekse kerkvader, patriarch Athanasius van Alexandrië (vierde eeuw): ‘Als ik Jou verlaat, die de ware Herder bent, ben ik verloren. Maar Jij weet waar ik ben. Kom mij vinden. Ik roep om bij Jou te zijn, bij Jou en bij jouw kudde’. Amen.

Rudolf van Dijk (zaliger gedachtenis)

Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.