Overweging

Mattheüs 22, 15-22       Leraar, wij weten dat Jij waarheidslievend bent en de weg van God in waarheid leert.
Een prachtig getuigenis van de tegenspelers van Jezus. In dit getuigenis wordt Jezus aangesproken als leraar: ‘Leraar,... jij leert.’ Tweemaal ‘leren’. Een leraar is vertrouwd met de levensweg van mensen. Een leraar wijst de weg in het leven. Hij voelt aan hoe onze weg in het leven loopt. Hij begeleidt ons op die weg. Leraar, rabbi, is een eretitel. Een leraar wordt door zijn leerlingen hoog gewaardeerd. Vriend en vijand waren het erover eens: Jezus is echt een leraar.
Jezus wordt niet enkel geprezen als leraar, Hij wordt ook gewaardeerd, omdat Hij waarheidslievend is en in waarheid leert. Tweemaal ‘waarheid’. Een niet gering compliment. Zijn waarachtigheid betekent onder meer dat Hij niemand naar de ogen ziet. Hij is niet manipuleerbaar. Hij houdt zich enkel aan de waarheid zoals deze Hem door het leven zelf wordt geopenbaard.

Wat leert deze leraar? Op welke waarheid is Hij gericht? Op de weg van God. Niet zijn eigen weg staat centraal, maar de weg van God in dit leven. Bij het zoeken van deze weg laat Hij zich niet leiden door applaus, eigenbelang, gewin of macht. Hij is enkel gericht op de weg van God: hoe God zich beweegt in ons leven, hoe Hij zijn spoor trekt in onze wereld? Hij laat zich onderrichten door de traditie.

In de Schrift beweegt God zich langs drie wegen naar ons.
Vóór alles is er de weg van de schepping. De schepping als weg van God. Wij kijken in het heelal: niet te peilen. Wij kijken het verleden in: niet te achterhalen. Wij kijken de toekomst in: verborgen. Dalen wij af in het hier en nu: het is vol wonderen om ons heen. Toch ervaren we bij dit alles een spoor van onze Schepper, juist op het moment dat wij verwonderd staan en niet meer weten wat ons overkomt. Sprakeloos zijn wij over de schepping als weg van God.
Maar de weg van God openbaart zich ook als bevrijding: bevrijding als weg van God. Israël mocht dit ervaren in de uittocht uit het slavenhuis Egypte. God sloeg een diepe bres in de botte macht van een dictator. Het volk van God ervoer zichzelf als het spoor van zijn bevrijding. Zelfs de natuur schrok ervan: de zee deinsde terug, de heuvelen sprongen als lammeren op. Een andere psalm zegt: ‘Jouw weg ging door de zee, jouw pad door het machtige wateren. De wateren zagen Jou, o God, zelfs de oerkolken beefden.’ De weg van God trekt een spoor van bevrijding.
Ten slotte, de weg van God betekent voltooiing. Eindvoltooiing als weg van God. Deze uiteindelijke voltooiing was voor de leraar uit Nazaret de kern van zijn ervaring: het einde in en vanuit God. Hij droogt alle tranen van hun ogen en de dood zal niet meer zijn, geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij. Niet te geloven, dit visioen van het einde in God. Geschouwd door tranen heen. Ongelooflijk. Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in geen mensenhart is opgekomen. De weg van God in het einde.

Zo leerde Jezus de weg van God: ‘Leraar, wij weten dat Jij waarheidslievend bent en de weg van God in waarheid leert.’ Maar wat voor ‘weten’ is dat eigenlijk: ‘Wij weten..’? Vaak blijft ons weten boven de wenkbrauwen steken, het daalt niet in ons hart, het krijgt geen handen en voeten. Vaak ook is het een weten waarop we ons verheffen, een weten dat alleen van ons is, van een kaste, een theologische elite. Soms is het een weten van waaruit we twisten met anderen. Vaak ook is het een weten waarmee we iets willen bereiken of bewerken. Dat wilden de tegenspelers van Jezus. Zij gebruikten hun weten als een valstrik. Ze wilden de leraar erin vastzetten, Hem erin verstrikken.
Voor Jezus zelf is zijn weten geheel doordrongen van de weg van God, zonder eigenbelang, zonder winstoogmerk. De weg van God doortrok zijn leven. Heel zijn leven was gericht op dit ene: de weg die waarachtig leven is en die waarachtig het leven in leidt. In zijn leven bewoog zich de levende God: de weg vanuit God, de weg naar God toe. Hij gaf God wat van God komt en bracht terug naar Hem wat naar God toe leidt.

Bidden wij dat wij de weg van God steeds waarachtiger in ons leven ontdekken om er vreugdevol uit te leven.

Kees Waaijman


Ter inspiratie


Lees meer

Overweging


Lees meer

Agenda

Geen actuele agenda items gevonden.
5.jpg3.jpg1.jpg
Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk karmel.nl en gathering.karmel.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van karmel.nl de cookies ontvangen die eerder via karmel.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van karmel.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan karmel.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus karmel.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien karmel.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet karmel.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt karmel.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op karmel.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. karmel.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op karmel.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van karmel.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst karmel.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die karmel.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan karmel.nl?

karmel.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van karmel.nl om. Daarnaast plaatst ook karmel.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op karmel.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van karmel.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt karmel.nl?

De video-player van karmel.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van karmel.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op karmel.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt karmel.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt karmel.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. karmel.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van karmel.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.